NIEMODLIN ZAPRASZA - odkryj nasze atrakcje FILM - Podsumowanie 2016 roku - FILM - Materiały filmowe z Niemodlina - Niemodlin, oficjalna strona na Facebooku - polub stronę!  

Burmistrz Niemodlina ogłasza przetarg nieograniczony

16-11-2011
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego o wartości nie przekraczającej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 ze zmianami) - zwanej dalej "ustawą" na wykonanie zamówienia pn: 
 "Zakup energii elektrycznej na potrzeby oświetlenia ulic i miejsc publicznych w granicach administracyjnych Gminy Niemodlin"

Ogłoszenie o zamówieniu

PDFOGŁOSZENIE.pdf

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia wraz z załącznikami

PDFSIWZ.pdf

DOCZalacznik nr 1 do SIWZ- oferta wykonania.doc

DOCzalacznik nr 2 do SIWZ - oswiadczenie zgodne z art. 22 usta.doc

DOCzalacznik nr 3 do SIWZ - oswiadczenie zgodne z art. 24 usta.doc

DOCZalacznik nr 4 do SIWZ- wykaz dostaw.doc

DOCZalacznik nr 5 do SIWZ-oświadczenie innego podmiotu.doc

DOCZalacznik nr 6 do SIWZ - podwykonawcy.doc

DOCZalacznik nr 7 do SIWZ-oswiadczenie o posiadaniu umowy .doc

DOCZalacznik nr 8 do SIWZ- Wykaz punktów poboru energii.doc

PDFZalacznik nr 9 do SIWZ- wzor umowy.pdf

 

Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej

PDFzawiadomienie - str..pdf