NIEMODLIN ZAPRASZA - odkryj nasze atrakcje FILM - Podsumowanie 2016 roku - FILM - Materiały filmowe z Niemodlina - Niemodlin, oficjalna strona na Facebooku - polub stronę!  

Burmistrz Niemodlina ogłasza przetarg nieograniczony

25-01-2012
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego o wartości nie przekraczającej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 ze zmianami)
- zwanej dalej "ustawą Pzp" na wykonanie zamówienia pn: 
"Remont i rozbudowa świetlicy wiejskiej w Rzędziwojowicach"
 
Ogłoszenie o zamówieniu
PDFOgłoszenie.pdf
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia z załącznikami:
PDFSIWZ.pdf
PDFWZÓR UMOWY z kartą gwarancyjną.pdf
DOCFORMULARZE OFERTOWE - załączniki.doc
Przedmiary: PDFRzędziwojowice Przedmiar - architekt.konstrukcyjna.pdf  PDFRzędziwojowice Przedmiar - instalacje elektryczne.pdf  PDFRzędziwojowice Przedmiar - instalacje sanitarne.pdf
Projekt budowlany:
ZIPMETRYKA.zip 
ZIPProjekt zagospodarowania terenu.zip
PDFArchitektura.pdf
PDFInstal. sanit..pdf
PDFKonstrukcja.pdf
ZIPProjekt budowlany1.zip
ZIPProjekt budowlany2.zip
ZIPProjekt budowlany3.zip
ZIPProjekt budowlany4.zip
 
Specyfikacje techniczne:
PDFSpecyfikacje techniczne świetlica wiejska Rzędziwojowice.pdf
 
Wyjaśnienia treści SIWZ:
PDFWyjaśnienie treści SIWZ 30.01.2012-str..pdf
PDFWyjaśnienie treści SIWZ 10.02.2012-str..pdf
PDFWyjaśnienie treści SIWZ ostatnie29.03.2012-strona.pdf
 
Zmiana treści SIWZ:
PDFZMIANA treści SIWZ 14.02.2012r..pdf
PDFZMIANA treści SIWZ 14.02.2012r..pdf
PDFZMIANA treści SIWZ 23.03.2012r..pdf
PDFZMIANA treści SIWZ 29.03.2012r..pdf
 
Zmieniona dokumentacja:
PDFRzedziwojowice_PRZEDMIAR.pdf
PDFARCHITEKTURA budowlany.pdf
PDFKONSTRUKCJA.pdf
 
Ogłoszenia zmieniające:
PDFOgłoszenie o zmianie ogłoszenia.pdf
PDFOgłoszenie powiązane2.pdf
PDFOgłoszenie powiązane3.pdf
 

Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej

PDFzawiadomienie - str..pdf