NIEMODLIN ZAPRASZA - odkryj nasze atrakcje FILM - Podsumowanie 2016 roku - FILM - Materiały filmowe z Niemodlina - Niemodlin, oficjalna strona na Facebooku - polub stronę!  

Burmistrz Niemodlina ogłasza przetarg nieograniczony

14-03-2013
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego o wartości nie przekraczającej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 ze zmianami)
- zwanej dalej "ustawą Pzp" na wykonanie zamówienia pn: 
"Świadczenie usług pocztowych dla Urzędu Miejskiego w Niemodlinie w roku 2013".
 
 
Ogłoszenie:
 
PDFOgłoszenie.pdf
 
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (tzw. SIWZ):
 
PDFSIWZ.pdf
 
Załączniki do SIWZ:
 
DOCZałącznik nr 1.doc
 
DOCZałącznik nr 2.doc
 
DOCZałącznik nr 3.doc
 
DOCZałącznik nr 3a.doc
 
DOCZałącznik nr 4.doc
 
DOCZałącznik nr 5.doc 

UWAGA Wykonawcy zmiana treści SIWZ, w tym terminu składania ofert:

PDFOgłoszenie o zmianie ogłoszeni 21.03.2013.pdf

PDFZMIANA treści SIWZ 21.03.2013r.pdf

DOCZałącznik nr 1 - poprawiony.doc

Wyjaśnienie treści SIWZ:

PDFWyjaśnienie treści SIWZ-str.pdf 

Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej:

PDFzawiadomienie - str.pdf