NIEMODLIN potrzebuje OBWODNICY! - zobacz spot - II etap konsultacji społecznych w sprawie zmiany nazw ulic: XX-lecia PRL i XXX-lecia w Graczach oraz ulicy Dąbrowszczaków w Niemodlinie - Podsumowanie 2016 roku - FILM - Niemodlin potrzebuje OBWODNICY! - Materiały filmowe z Niemodlina - Niemodlin, oficjalna strona na Facebooku - polub stronę!

Dyrektor SZOZ ogłasza przetarg nieograniczony

26-02-2016

Burmistrz Niemodlina ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie zamówienia publicznego o wartości nie przekraczającej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.  Prawo zamówień publicznych, pn. Świadczenie usług pocztowych dla jednostek organizacyjnych Gminy Niemodlin w latach 2016-2017”

 

 

Ogłoszenie o zamówieniu
 

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (tzw. SIWZ)
 

Załączniki do SIWZ: