FILM - Gmina Niemodlin w 2016 roku - KONSULTACJE SPOŁECZNE - zmiana nazw ulic: XX-lecia PRL i XXX-lecia PRL w Graczach oraz Dąbrowszczaków w Niemodlinie - Niemodlin potrzebuje OBWODNICY! - Materiały filmowe z Niemodlina - Niemodlin, oficjalna strona na Facebooku - polub stronę!

Młodzieżowa Rada Gminy Niemodlin

01-07-2016

Podczas XXI sesji Rady Miejskiej w Niemodlinie w dniu 31 marca 2016 r. radni podjęli uchwałę o powołaniu Młodzieżowej Rady Gminy Niemodlin. Do zadań Młodzieżowej Rady będą należeć m.in.: konsultowanie na wniosek organów Gminy projektów uchwał, planów, programów i innych dokumentów, przekazanych jej przez organy Gminy, konsultowanie z własnej inicjatywy planów, programów i innych dokumentów będących w posiadaniu Burmistrza Niemodlina, przekazywanie organom Gminy własnych inicjatyw działań na rzecz młodzieży, monitorowanie potrzeb młodzieży, prowadzenie działań informacyjno-edukacyjnych na temat funkcjonowania Rady w strukturach samorządu terytorialnego. Młodzieżowa Rada liczyć będzie od 8 do 12-tu radnych, a jej kadencja trwać będzie dwa lata.

W załączeniu do pobrania:
PDFUchwała w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Gminy Niemodlin.pdf
PDFZarządzenie w sprawie przeprowadzenia wyborów do Młodzieżowej Rady Gminy Niemodlin.pdf
DOCZgłoszenie kandydata i lista poparcia kandydata - wzory.doc
PDFZarządzenie nr IV.293.2017 - skład MRGN.pdf