II etap konsultacji społecznych w sprawie zmiany nazw ulic: XX-lecia PRL i XXX-lecia w Graczach oraz ulicy Dąbrowszczaków w Niemodlinie - Podsumowanie 2016 roku - FILM - Niemodlin potrzebuje OBWODNICY! - Materiały filmowe z Niemodlina - Niemodlin, oficjalna strona na Facebooku - polub stronę!

Ogłoszenie

15-11-2012

O G Ł O S Z E N I E


W dniu 22 listopada 2011 r. odbędzie się na terenie Gminy Niemodlin nieodpłatna zbiórka zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego tzw. elektroodpadów.

W Niemodlinie zużyty sprzęt należy przekazać :
• na placu przed stadionem w godz. od 17 do 18
• na placu przed Ośrodkiem Kultury w godz. od 18 do 19
• na placu przy tartaku (ul. Drzymały) w godz. od 19 do 20.

W Sołectwach elektroodpady należy wystawić w dniu 22 listopada br. na chodniku przed domem do godz. 9 – podobnie jak w przypadku wystawiania odpadów komunalnych.