NIEMODLIN potrzebuje OBWODNICY! - zobacz spot - II etap konsultacji społecznych w sprawie zmiany nazw ulic: XX-lecia PRL i XXX-lecia w Graczach oraz ulicy Dąbrowszczaków w Niemodlinie - Podsumowanie 2016 roku - FILM - Niemodlin potrzebuje OBWODNICY! - Materiały filmowe z Niemodlina - Niemodlin, oficjalna strona na Facebooku - polub stronę!

Ogłoszenie

23-11-2012

 

Burmistrz Niemodlina ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej.

Konkurs skierowany jest do organizacji pozarządowych i innych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego w myśl przepisów ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.).  
Więcej informacji w  PDFzarządzeniu.pdf