NIEMODLIN potrzebuje OBWODNICY! - zobacz spot - II etap konsultacji społecznych w sprawie zmiany nazw ulic: XX-lecia PRL i XXX-lecia w Graczach oraz ulicy Dąbrowszczaków w Niemodlinie - Podsumowanie 2016 roku - FILM - Niemodlin potrzebuje OBWODNICY! - Materiały filmowe z Niemodlina - Niemodlin, oficjalna strona na Facebooku - polub stronę!

Przebudowa ulicy Nowej w Niemodlinie wraz z odwodnieniem i oświetleniem

16-11-2010

Gmina Niemodlin uzyskała po raz trzeci dofinansowanie projektu w ramach Narodowego Programu Przebudowy dróg popularnie zwanego Schetynówką. Tym razem wsparciem w wysokości blisko 1 miliona złotych objęty został projekt o nazwie: „Przebudowa ulicy Nowej w Niemodlinie wraz z odwodnieniem i oświetleniem”.
W ramach inwestycji przewiduje się przebudowę drogi na całym jej odcinku, budowę nowych chodników i wjazdów z drobnowymiarowej kostki betonowej, odprowadzenie wód opadowych z powierzchni jezdni do kratek ściekowych i studni chłonnych, rozbudowę oświetlenia ulicznego, urządzenie terenów zielonych.
Projekt jest kontynuacją działań w kierunku polepszenie dostępności komunikacyjnej miasta Niemodlina oraz poprawy infrastruktury drogowej, projekt jest spójny z innymi projektami drogowymi np. przebudową ulic śródmieścia Niemodlina, budową dróg na osiedlu Reymonta II oraz Chopina w Niemodlinie.