BASEN w Lipnie polecamy w upalne dni - NIEMODLIN ZAPRASZA kliknij i zobacz film promocyjny - Podsumowanie 2016 roku - FILM - Materiały filmowe z Niemodlina - Niemodlin, oficjalna strona na Facebooku - polub stronę!  

DEKLARACJA o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

25-01-2013

Rada Miejska w Niemodlinie podjęła uchwały niezbędne do przejęcia obowiązku nałożonego przez Radę Ministrów w zakresie gospodarki odpadami i utrzymania porządku na terenie Gminy Niemodlin. Zgodnie z nimi dokonano wyboru metody opartej na liczbie mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość.
Miesięczna stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi to:
1) 13,50 PLN od każdego mieszkańca za odpady zbierane i odbierane w sposób selektywny,
2) 25,00 PLN od każdego mieszkańca za odpady zmieszane tzn. wszystkie odpady umieszczone tylko w jednym pojemniku (dotyczy osób które, nie będą dokonywały segregacji).
Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi uiszczać należy kwartalnie, do 10 dnia każdego miesiąca rozpoczynającego kwartał, za dany kwartał bez wezwania w kasie Urzędu Miejskiego w Niemodlinie lub przelewem na jego rachunek bankowy nr 44 8890 1079 0009 4009 2006 0001. Pierwszej wpłaty należy dokonać do 10 lipca 2013 r.
Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi będą na terenie Gminy Niemodlin naliczane zgodnie ze złożoną przez właściciela nieruchomości deklaracją.
W przypadku niezłożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi albo w przypadku pojawienia się uzasadnionych wątpliwości co do danych zawartych w deklaracji, Burmistrz określi w drodze decyzji, wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
Deklarację, właściciel nieruchomości zobowiązany jest złożyć w Urzędzie Miejskim w Niemodlinie do 28 lutego 2013 r.

Biorąc pod uwagę zaistniałe zmiany każdy właściciel nieruchomości powinien rozwiązać umowę na wywóz odpadów komunalnych ze skutkiem na dzień 1 lipca 2013 r.

DOKUMENTY DO POBRANIA:

PDFDeklaracja.pdf
PDFInstrukcja wypełniania deklaracji.pdf
Wzory pism rozwiązujących umowę z dotychczasowym odbiorcą odpadów: 
PDFWZÓR 1.pdf
PDFWZÓR 2.pdf