W dniu 22 maja br. Burmistrz Niemodlina przyjmuje interesantów w godz. od 13:00 do 14.50 - II etap konsultacji społecznych w sprawie zmiany nazw ulic: XX-lecia PRL i XXX-lecia w Graczach oraz ulicy Dąbrowszczaków w Niemodlinie - Niemodlin potrzebuje OBWODNICY! - Materiały filmowe z Niemodlina - Niemodlin, oficjalna strona na Facebooku - polub stronę!

Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami - przypomnienie

04-03-2013

Informuję, że zgodnie z uchwałą Nr XXXIV/207/12 Rady Miejskiej w Niemodlinie z dnia 12 grudnia 2012 r. w sprawie wzoru i terminów składania przez właścicieli nieruchomości deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi termin składania deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wyznaczony był do dnia 28 lutego 2013 r.
Przypominam zatem o niezwłocznym złożeniu wyżej wymienionej deklaracji do Urzędu Miejskiego w Niemodlinie.


Burmistrz Niemodlina
/-/ Mirosław Stankiewicz