NIEMODLIN potrzebuje OBWODNICY! - zobacz spot - II etap konsultacji społecznych w sprawie zmiany nazw ulic: XX-lecia PRL i XXX-lecia w Graczach oraz ulicy Dąbrowszczaków w Niemodlinie - Podsumowanie 2016 roku - FILM - Niemodlin potrzebuje OBWODNICY! - Materiały filmowe z Niemodlina - Niemodlin, oficjalna strona na Facebooku - polub stronę!

Budowa kanalizacji w Niemodlinie - Etap V zakończona

22-11-2012

Gmina Niemodlin zakończyła realizację projektu WND-RPOP.04.01.00-16-011/08 pt.: „Ochrona wód powierzchniowych zlewni rzeki Nysy Kłodzkiej oraz obszaru chronionego krajobrazu „Bory Niemodlińskie” – budowa kanalizacji sanitarnej w Niemodlinie. Etap V” zgodnie z umową RPOP.04.01.00-16-011/08-00 z dnia 30 lipca 2009 r. z późniejszymi zmianami.
PDFInformacja o zakonczeniu budowy kanalizacji etap V.pdf