Strona Główna  >  Artykuł archiwalny

Do poprzedniej strony


Artykuł archiwalny


Decyzje , postanowienia , opinie , wnioski :

1. Postanowienie - na budowie kurnika kur rodzicielskich o obsadzie 96 DJP w Graczach zlokalizowanego na działce nr 513/3 w Graczach. - pobierz

2. Decyzja - o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia- budowa kurnika kur rodzicielskich o obsadzie 96 DJP w Graczach i płyty obornikowej o powierzchni około 1200m² przewidzianej do realizacji na gruntach wsi Szydłowiec Śląski na części działki z km 1 nr 106. - pobierz

3. Wniosek - o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na wydobywaniu kopaliny ze złoża bazaltu “AMERYKA” zlokalizowanego na działkach nr: 190, 191, 192, 24, 25/3, 199, 234, 198, 37, 196 obręb Rutki. - pobierz

4. Postanowienie - o zawieszeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na wydobywaniu kopaliny ze złoża bazaltu “AMERYKA” zlokalizowanego na działkach: 190, 191, 192, 24, 25/3, 199, 234, 198, 37, 196 obręb Rutki - pobierz

5. Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie kanalizacji sanitarnej we wsi Wydrowice Gmina Niemodlin- pobierz

6. Postanowienie w sprawie odstąpienia od przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na budowie kanalizacji sanitarnej w Niemodlinie ul. Wyzwolenia i Świętojańska. - pobierz


Wprowadzono:2009-01-15 10:42:17przezWitold Kuriata
Zatwierdzono:2009-01-15 10:42:57przezWitold Kuriata

Dziś jest: 2010-09-08 14:31 | Ogólna liczba odwiedzin biuletynu: 837526 | Zobacz statystyki.