- NIEMODLIN ZAPRASZA - odkryj nasze atrakcje FILM - Materiały filmowe z Niemodlina

Ośrodek Kultury w Niemodlinie

05-08-2010

Dyrektor
Katarzyna Paszula

Dane teleadresowe:
ul. Reja 1
49-100 Niemodlin
tel. 77 4 606 096
sekretariat@okniemodlin.org
www.okniemodlin.org


Ośrodek Kultury w Niemodlinie to Instytucja Kultury powołana uchwałą Rady Miejskiej w Niemodlinie z dnia 27.01.2000 r. (numer w Rejestrze Instytucji Kultury pod poz. 1, prowadzony przez Burmistrza Niemodlina). Ośrodek Kultury w Niemodlinie realizuje zadania wynikające ze statutu Ośrodka Kultury oraz ustawy o prowadzeniu i organizowaniu działalności kulturalnej.
Instytucja zajmuje się edukacją kulturalną dzieci, młodzieży i dorosłych, rozwijaniem ich zainteresowań i uzdolnień. Zapewnia wiele atrakcji w czasie wolnym od szkoły, proponując bogatą ofertę zajęć pozalekcyjnych. 
W Ośrodku Kultury w Niemodlinie odbywają się zajęcia muzyczne, plastyczne, taneczne, teatralne, literacko-dziennikarskie, próby zespołów instrumentalnych, wokalnych, lekcje nauki gry na instrumentach, działa Studio Piosenki, dbając o wysoki poziom wokalno- muzyczny swoich wychowanków, którzy odnoszą sukcesy w ogólnopolskich przeglądach i konkursach piosenki.
W ramach realizacji stałych, dużych form programowych, Ośrodek Kultury w Niemodlinie organizuje szereg imprez kulturalnych o zasięgu lokalnym, ogólnopolskim i międzynarodowym. Wymienić można, m.in., cieszący się dużym zainteresowaniem, Ogólnopolski Konkurs na Interpretację Piosenek Agnieszki Osieckiej „Oceany” popularyzujący twórczość poetki oraz, mający swoją renomę i uznanie, odbywający się w ramach ”Święta Karpia”, coroczny Międzynarodowy Konkurs Rysunku Satyrycznego – KARPIK. 
Ośrodek Kultury jest także centrum, w którym rozwijają się wszelkie formy aktywności artystycznej: wystawy, koncerty, imprezy plenerowe, warsztaty, przeglądy, promocje, pokazy, konferencje naukowe i spotkania organizowane dla mieszkańców gminy Niemodlin oraz z ich udziałem. 
W ramach działalności kulturalnej Ośrodek Kultury organizuje występy swoich wychowanków podczas imprez środowiskowych (Dzień Dziecka, uroczystości państwowe itp.). Ośrodek Kultury współorganizuje także tego typu przedsięwzięcia. 
Ośrodek Kultury w Niemodlinie jest wydawcą lokalnego miesięcznika o tematyce społeczno-kulturalnej „Puls Niemodlina”.