- NIEMODLIN ZAPRASZA - odkryj nasze atrakcje FILM - Materiały filmowe z Niemodlina

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej

05-08-2010

Dyrektor
Elżbieta Wołowiec

Dane teleadresowe:

ul. Wojska Polskiego 3
49-100 Niemodlin
tel. 77 4 606 318, 77 4 608 419
biuro@zgkimniemodlin.pl
www.zgkimniemodlin.pl

Po reorganizacji urzędu, administracja zakładu, mieszcząca się na III piętrze w budynku UM, została przeniesiona do nieruchomości leżącej przy ul. Wojska Polskiego 3, (była siedziba Stowarzyszenia Nadzieja) Do zadań zakładu należy prowadzenie i utrzymywanie urządzeń oczyszczalni ścieków, infrastruktury kanalizacji oraz 5 stacji uzdatniania wody, przepompowni i infrastruktury wodociągowej. Ponadto ZGKiM zajmuje się gospodarką komunalną, w zakres której wchodzi: - utrzymanie dróg gminnych, zieleni miejskiej i infrastruktury miejskiej.

Po raz pierwszy od czasu istnienia zakładu wodociągów i kanalizacji, opracowano strategie rozwoju ZGKiM w zakresie gospodarki kanalizacyjno-wodnej, zgodnej ze strategią rozwoju gminy na lata 2008-2015. Strategia obejmuje m.in. modernizację suwów istniejących w sieci, budowę nowych odcinków wodociągu i kanalizacji na terenie miasta i gminy.


Zgłaszanie usterek:

Telefon alarmowy : 994
Oczyszczalnia ścieków : 77 4606 423
Stacja uzdatniania wody : 77 4606 322