- NIEMODLIN ZAPRASZA - odkryj nasze atrakcje FILM - Materiały filmowe z Niemodlina

Samorządowy Zakład Opieki Zdrowotnej

05-08-2010

Dyrektor
Jan Krawczyk

Dane teleadresowe:

ul. Zamkowa 4
49-100 Niemodlin
tel. 77 4 033 415
info@zol.niemodlin.pl
www.zol.niemodlin.pl

 
Na bazie byłego szpitala w Niemodlinie 1 stycznia 2002 roku rozpoczął działalność Samorządowy Zakład Opieki Zdrowotnej. Pierwsze świadczenia medyczne obejmowały swoim zakresem stacjonarną opiekę długoterminową  w Zakładzie Opiekuńczo Leczniczym.
Aktualnie SZOZ realizuje usługi medyczne w ramach kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia w następujących zakresach:
1. Stacjonarna specjalistyczna opieka długoterminowa w Zakładzie Opiekuńczo Leczniczym,
2. Ambulatoryjne świadczenia w zakresie rehabilitacji w Gabinecie Fizjoterapii Ambulatoryjnej,
3. Ambulatoryjne świadczenia w zakresie ortopedii i traumatologii narządu ruchu w Poradni Chirurgii Urazowo Ortopedycznej.

SZOZ wynajmuje również pomieszczenia na działalność medyczną w zakresie nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej. Na terenie posesji stacjonuje również zespół wyjazdowy Opolskiego Centrum Ratownictwa Medycznego, który zabezpiecza autostradę A4 i zapewnia medyczne czynności ratunkowe dla ludności całego rejonu.

Samorządowy Zakład Opieki Zdrowotnej w Niemodlinie jest Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej wpisanym do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000077539. Podmiotem tworzącym i sprawującym nadzór jest Rada Miejska w Niemodlinie.

Serwis informacyjny SZOZ dostępny jest na stronie: www.zol.niemodlin.pl