Zapraszamy do obejrzenia filmu: Gmina Niemodlin w 2021 roku, inwestycje i wydarzenia, podsumowanie roku - NIEMODLIN ZAPRASZA - odkryj nasze atrakcje FILM - Materiały filmowe z Niemodlina

Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert

13-06-2011

Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert

W związku z ogłoszeniem otwartego konkursu ofert na realizację zadań polegających na:
1) organizacji wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży połączonego z programem profilaktyki uzależnień,
2) organizacji imprez sportowych lub rekreacyjnych o odniesieniu profilaktycznym, popularyzujących zdrowy styl życia bez alkoholu i narkotyków, wzmacniających więzi rodzinne, integrujących grupy rówieśnicze
na konkurs wpłynęły oferty na realizację w/w zadań od następujących podmiotów:
Na realizację zadania nr 1:
1/ Związku Harcerstwa Polskiego Komenda Hufca w Niemodlinie
49-100 Niemodlin, ul. Reja 1
2/ Niemodlińskiego Stowarzyszenia Dobroczynnego „Nadzieja” w Niemodlinie
49-100 Niemodlin, ul. Wojska Polskiego 3
3/ Uczniowskiego Klubu Sportowego „Sokolik” w Niemodlinie
49-100 Niemodlin, ul. Szkolna 5,
Na realizację zadania nr 2:
1/ Stowarzyszenia Odnowy i Rozwoju Wsi Rzędziwojowice „Kawał Dobrej
Roboty” w Rzędziwojowicach
2/ Niemodlińskiego Stowarzyszenia Dobroczynnego „Nadzieja”
49-100 Niemodlin, ul. Wojska Polskiego 3,
3/ Uczniowskiego Klubu Sportowego „Sokolik” w Niemodlinie
49-100 Niemodlin, ul. Szkolna 5.

Burmistrz Niemodlina po zapoznaniu się z opinią Komisji Konkursowej podjął decyzję
o przyznaniu dotacji:
- na organizację wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży połączonego z programem profilaktyki uzależnień następującym oferentom:
1/ Związek Harcerstwa Polskiego Komenda Hufca w Niemodlinie
49-100 Niemodlin, ul. Reja 1 - 23 000 zł;
2/ Niemodlińskie Stowarzyszenie Dobroczynne „Nadzieja” w Niemodlinie
49-100 Niemodlin, ul. Wojska Polskiego 3 - 4 500 zł;
3/ Uczniowski Klub Sportowy „Sokolik” w Niemodlinie
49-100 Niemodlin, ul. Szkolna 5, - 4 500 zł;
oraz
na organizację imprez sportowych lub rekreacyjnych o odniesieniu profilaktycznym, popularyzujących zdrowy styl życia bez alkoholu i narkotyków, wzmacniających więzi rodzinne, integrujących grupy rówieśnicze następującym oferentom:
1/ Stowarzyszenie Odnowy i Rozwoju Wsi Rzędziwojowice „Kawał Dobrej
Roboty” w Rzędziwojowicach - 980,00 zł;
2/ Niemodlińskie Stowarzyszenie Dobroczynne „Nadzieja”
49-100 Niemodlin, ul. Wojska Polskiego 3 - 1020,00 zł;
3/ Uczniowski Klub Sportowy „Sokolik” w Niemodlinie
49-100 Niemodlin, ul. Szkolna 5 - 1000,00 zł.