Zapraszamy do obejrzenia filmu: Gmina Niemodlin w 2021 roku, inwestycje i wydarzenia, podsumowanie roku - NIEMODLIN ZAPRASZA - odkryj nasze atrakcje FILM - Materiały filmowe z Niemodlina

Konkurs

11-08-2011

Urząd Miasta Opola zaprasza wszystkie organizacje pozarządowe z całej Opolszczyzny do wzięcia udziału w konkursie pt. „Prezentacja opolskiej organizacji na pikniku w Warszawie”.
 

Celem konkursu jest wyłonienie najlepszych organizacji, które zaprezentują się 17 września (sobota) na Krakowskim Przedmieściu w Warszawie w czasie trwania VI Ogólnopolskiego Forum Organizacji Pozarządowych, od godz. 10.00 do godz. 18.00.
Chcemy pokazać innym organizacjom (będzie promować się 80 organizacji z całej Polski) i mieszkańcom Warszawy, że opolski trzeci sektor jest aktywny i działa w różnych obszarach współpracy, promując Opolszczyznę poprzez oryginalny produkt marketingowy np. wybrane regionalne produkty spożywcze, rzeczy wytwarzane, przetwarzane, promocję polskiej piosenki, promocję dużych imprez cyklicznych itd…

Przedmiotem oceny w konkursie będą obowiązkowe ankiety – wypełnione przez Państwa organizacje (zgodnie ze wzorem z załącznika) i przysłane pocztą elektroniczną na adres: pelnomocnik@um.opole.pl lub przyniesione do Kancelarii Urzędu Miasta Opola w ratuszu.

Najlepsze organizacje zostaną nagrodzone poprzez:

a) cyfrowe aparaty fotograficzne oraz pakiety promocyjne miasta Opola
b) wejściówki na konferencję VI Ogólnopolskiego Forum Organizacji Pozarządowych
c) promocję na stronie opolskiego trzeciego sektora www.trzecisektor.opole.pl, na stronie internetowej miasta Opola www.opole.pl i w mediach opolskich
d) promocja w Warszawie 17 września

Przyjmowanie zgłoszeń i materiałów – do 29 sierpnia 2011 r.:
• pocztą elektroniczną na adres: pełnomocnik@um.opole.pl
• lub dostarczenie do Kancelarii Urzędu Miasta Opola w ratuszu (parter) w zamkniętej kopercie z opisem: Konkurs: „Prezentacja opolskich organizacji na pikniku w Warszawie” dla Pełnomocnika ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi

Wręczenie nagród – 17 września - podczas pikniku w Warszawie przez Zastępcę Prezydenta Miasta Opola Krzysztofa Kawałko.

Pozdrawiam
Przemysław Parkitny
Pełnomocnik Prezydenta Miasta Opola ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi
tel. 77- 5411410; 508 004 284
Miejskie Centrum Organizacji Pozarządowych www.trzecisektor.opole.pl
zaprasza ul. Żeromskiego 3
 

DOCankieta dla uczestników konkursu Piknik w Warszawie.doc (50,50KB) DOCprogram na 17.09 konferencja.doc (38,00KB) DOCREGULAMIN KONKURSU PIKNIK w Warszawie.doc (61,00KB)