Zapraszamy do obejrzenia filmu: Gmina Niemodlin w 2021 roku, inwestycje i wydarzenia, podsumowanie roku - NIEMODLIN ZAPRASZA - odkryj nasze atrakcje FILM - Materiały filmowe z Niemodlina

Informacja

28-11-2011

INFORMACJA

o wynikach otwartego konkursu ofert na realizację w 2012 roku zadania rzecz osób niepełnosprawnych pn. „Wyrównywanie szans osób niepełnosprawnych i przeciwdziałanie ich wykluczeniu społecznemu oraz integracja osób niepełnosprawnych”


Na konkurs wpłynęły dwie oferty złożone przez :
1. Niemodlińskie Stowarzyszenie Dobroczynne „Nadzieja” w Niemodlinie, ul. Wojska Polskiego 3,
2. Fundację Pomocy Matematykom i Informatykom Niepełnosprawnym Ruchowo
w Warszawie ul. Twarda 51/55

Burmistrz Niemodlina przyznał dotację na wsparcie realizacji powyższego zadania
w wysokości 14.000,00 złotych Niemodlińskiemu Stowarzyszeniu Dobroczynnemu „Nadzieja” w Niemodlinie, ul. Wojska Polskiego 3

Uzasadnienie wyboru oferty:
Oferta złożona przez NSD „Nadzieja” spełniała kryteria zawarte w ogłoszeniu o konkursie ofert i w większym stopniu niż oferta Fundacji odpowiadała oczekiwaniom zlecającego zadanie.


Informacja podlega opublikowaniu poprzez jej zamieszczenie na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Niemodlinie ( w Biuletynie Informacji Publicznej) oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu.


Niemodlin, dn. 16 stycznia 2012r.

 

 

BURMISTRZ

Mirosław Stankiewicz