- NIEMODLIN ZAPRASZA - odkryj nasze atrakcje FILM - Materiały filmowe z Niemodlina

Regionalny Konkurs Grantowy w ramach Programu Równać Szanse

23-09-2011

Przyjmowanie wniosków do rządowego programu ograniczania przestępczości
i aspołecznych zachowań „Razem bezpieczniej”

Informuje się, że do dnia 2 grudnia 2011r. Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego przyjmuje wnioski na realizację zadań w zakresie ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań.
Wnioski mogą składać organizacje pozarządowe, które mają w celach statutowych w/w zadania. Wnioski o dofinansowanie zadania są dostępne na stronie Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego www.wzk.opole.uw.gov.pl.
Ponadto wszelkie informacje dotyczące konkursu na etapie wojewódzkim dostępne są na stronie www.wzk.opole.uw.gov.pl w zakładce Planowanie Cywilne, Bezpieczeństwo Publiczne> Razem bezpieczniej – Program Rządowy.

Wszelkich informacji w przedmiotowej sprawie udziela pracownik Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego pod nr telefonu 77-45-24-617.