- NIEMODLIN ZAPRASZA - odkryj nasze atrakcje FILM - Materiały filmowe z Niemodlina

Kanalizacja Niemodlina

08-06-2011

 

program_regionalny.jpeg                                                                    UE_EFRR.jpeg

Gminy Niemodlin realizuje projekt OCHRONA WÓD POWIERZCHNIOWYCH ZLEWNI RZEKI NYSY KŁODZKIEJ ORAZ OBSZARU CHRONIONEGO KRAJOBRAZU „BORY NIEMODLINSKIE” – BUDOWA KANALIZACJISANITARNEJ W NIEMODLINIE. ETAP VI
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego Województwa Opolskiego, ze środków Unii Europejskiej i budżetu Gminy Niemodlin. Wartość zadania wynosi 2 909 933,48 w tym, 1 738 976,24 zł z Unii Europejskiej.

W ramach projektu w roku 2011 wybudowano kanalizację w obrębie ulic: Nowej, Świętojańskiej i Wyzwolenia, w roku 2012 inwestycja będzie kontynuowana na ulicach Korfantego, Daszyńskiego, Bohaterów Śląskich,. W wyniku projektu powstanie sieć kanalizacji o długości 6,764 km. Celem projektu jest poprawa jakości stanu środowiska obszaru Gminy Niemodlin, poprzez zmniejszenie ilości zanieczyszczeń komunalnych odprowadzanych do wód i gleby oraz poprawa stanu infrastruktury w zakresie odprowadzania ścieków na terenie miasta Niemodlin, a także poprawa warunków bytowych mieszkańców objętych Projektem oraz wzrost atrakcyjności gospodarczej.