- NIEMODLIN ZAPRASZA - odkryj nasze atrakcje FILM - Materiały filmowe z Niemodlina

ZAPROSZENIE

24-11-2014

W imieniu Partnerstwa "Bory Niemodlińskie" zapraszamy na spotkanie poświęcone omówieniu założeń współpracy Samorządu województwa opolskiego z organizacjami pozarządowymi, które odbędzie się we świetlicy OSP we Wrzoskach, gmina Dąbrowa, 27 listopada o godzinie 17.00. Szczególnie przedstawicieli stowarzyszeń i fundacji oraz pracowników urzędów gmin zajmujących się współpracą z nimi.

Celem spotkań jest omówienie możliwej współpracy pomiędzy stowarzyszeniami i fundacjami (NGO) a –Urzędem Marszałkowskim Województwa Opolskiego (UMWO) , m. in.:

1. udzielanie pożyczek dla NGO przez UMWO, finansowanie wkładu własnego organizacji w realizowanych projektach,

2. konsultowanie założeń projektów i programów współpracy.

3. tworzenie partnerstw między NGO a UMWO na potrzeby realizacji projektów

W trakcie spotkania zostanie ponadto omówiona Platforma Internetowa www.ngo.opolskie.pl.

Osoby zainteresowane udziałem proszę o zgłaszanie się pod nr tel. 774606351 lub 607446439 do wtorku 25 listopada. O przyjęciu na spotkanie decyduje kolejność zgłoszenia

Spotkanie realizowane będzie w ramach projektu „Województwo Opolskie otwarte na współpracę z NGO’s” realizowanego w ramach Poddziałania 5.4.2 PO KL przez Samorząd Województwa Opolskiego oraz Opolskie Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych, Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej i Dom Współpracy Polsko-Niemieckiej.