- NIEMODLIN ZAPRASZA - odkryj nasze atrakcje FILM - Materiały filmowe z Niemodlina

Zjazd OSP

20-05-2011

Nowy Zarząd Oddziału Miejsko-Gminnego Związku OSP wybrany

W dniu 14 maja 2011 r. w Graczach odbył się Zjazd Oddziału Miejsko-Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP.

W zjeździe uczestniczyli delegaci ochotniczych straży pożarnych z terenu Gminy Niemodlin, przedstawiciele członków wspierających Związku, członkowie ustępujących władz oddziału gminnego a także przedstawiciele do zarządu oddziału gminnego i osoby zaproszone.
Obrady otworzył prezes Oddziału Miejsko-Gminnego Związku OSP RP Burmistrz Niemodlina Mirosław Stankiewicz, który przywitał wszystkich zgromadzonych, m.in.: Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Opolu brygadiera Pawła Kielara, przedstawiciela Zarządu Powiatowego OSP RP druha Jerzego Liberę, Dowódcę Jednostki Państwowej Straży Pożarnej w Niemodlinie brygadiera Krzysztofa Kuńca, Prezesa Kopalni „Bazalt Gracze” Andrzeja Miśtę i innych.
W czasie zjazdu wybrano Komisję Rewizyjną Oddziału Miejsko-Gminnego Związku OSP RP w składzie:
Przewodniczący – Krzysztof Janczak
Wiceprzewodniczący – Marian Błoński
Sekretarz – Piotr Łukawski
Ukonstytuował się również nowy Zarząd Oddziału Miejsko-Gminnego Związku OSP. Prezesem został Krzysztof Piątek, Wiceprezesem Krzysztof Kuniec, Komendantem gminnym Sławomir Gębski, Sekretarzem Bożena Galla, Skarbnikiem Zofia Sujkowska, członkowie: Stanisław Płonka, Jan Dziedzic, Bogdan Krępa, Adam Makarewicz, Marcin Sobczyński, Jarosław Grębowiec i Zbigniew Nowak.
Zarząd Oddziału Miejsko-Gminnego Związku OSP RP wybrał do Zarządu Oddziału Powiatowego Związku OSP RP następujących przedstawicieli:
Jarosława Grębowca, Sławomira Gębskiego i Krzysztofa Kuńca.

kk
 DSCF8372.jpeg
DSCF8386.jpeg
DSCF8389.jpeg
DSCF8397.jpeg
DSCF8411.jpeg
DSCF8416.jpeg