Zbiórka odpadów wielkogabarytowych w listopadzie i grudniu - sprawdź termin ! - Niemodlin - miasto i gmina na Facebooku - NIEMODLIN ZAPRASZA - odkryj nasze atrakcje FILM - Podsumowanie 2016 roku - FILM - Materiały filmowe z Niemodlina

Rada Miejska

06-08-2010

Z ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym (z późniejszymi zmianami):

Art.11a.Organami gminy są:

1)rada gminy,

2)...

a także:

Art.15.

1.Z zastrzeżeniem art. 12 organem stanowiącym i kontrolnym w gminie jest rada gminy.

2.Jeżeli siedziba rady gminy znajduje się w mieście położonym na terytorium tej gminy, rada nosi nazwę rady miejskiej.


Dane teleadresowe:

Rada Miejska w Niemodlinie
ul.Bohaterów Powstań Śląskich 37
49-100 Niemodlin, 

tel. (+48 77) 4606295 w. 211,
faks: (+48 77) 4606260
Poczta elektroniczna (e-mail): rada@niemodlin.pl

Przewodniczący Rady przyjmuje interesantów w            w godzinach od 
kontakt e-mail:

Skład Rady Miejskiej w kadencji 2014 - 2018 :

1. PALAK  Zbigniew - Przewodniczący Rady
2. WAJMAN  Bartosz - Wiceprzewodniczący Rady
3. DEC Mirosław
4. JANIAK Stanisław
5. JANIK  jan
6. KALICIAK  Katarzyna
7. KRZEMIŃSKA  Maria
8. LACHOWSKA  Czesława
9. TRZMIELEWSKI  Krzysztof
10. UNIJEWSKA Danuta
11. WALCZUK  Zofia
12. WALKÓW Bartłomiej
13. WEBER Zbigniew
14. WYDRA Barbara
15. ZAWAŁKA Grzegorz

Skład komisji stałych Rady, plan pracy Rady oraz plany pracy komisji, uchwały podjęte podczas sesji a także wszelkie inne informacje dostępne są w Biuletynie Informacji Publicznej - http://www.bip.niemodlin.pl/   w zakładce RADA MIEJSKA.