- NIEMODLIN ZAPRASZA - odkryj nasze atrakcje FILM - Materiały filmowe z Niemodlina

Zawiadomioenie o wyborze oferty

18-08-2010

2010-07-28 12:18:31

Dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn. „Udzielenie długoterminowego kredytu bankowego w wysokości 2.285.000 złotych z przeznaczeniem na sfinansowanie wydatków związanych z realizacją zadań inwestycyjnych”.

DOCZawiadomienie (45,50KB)