NIEMODLIN ZAPRASZA - odkryj nasze atrakcje FILM - Podsumowanie 2016 roku - FILM - Materiały filmowe z Niemodlina - Niemodlin, oficjalna strona na Facebooku - polub stronę!  

Burmistrz Niemodlina ogłasza nieograniczony przetarg ustny

15-10-2010

Niemodlin, dnia 12 października 2010 r.

Ogłoszenie


Burmistrz Niemodlina ogłasza nieograniczony przetarg ustny na dzierżawę części nieruchomości oznaczonej nr działki 760/1 k.m. 10 położonej w Niemodlinie przy Alei Wolności. Wymieniona wyżej nieruchomość zapisana jest w księdze wieczystej KW 89561. Stanowi własność Gminy Niemodlin.

Przedmiotem przetargu jest wysokość czynszu za dzierżawę terenu
o powierzchni 17,50 m2 – z przeznaczeniem na ustawienie blaszanego boksu garażowego ( nr 7 ).

Wywoławcza wysokość czynszu dzierżawnego za teren pod boks garażowym nr 7 o powierzchni 17,50 m2 - wynosi 19,25 zł miesięcznie.
Do czynszu zostanie doliczony należny podatek VAT w wysokości 22%.
Przetarg odbędzie się 16 listopada 2010 roku o godzinie 1050 w Urzędzie Miejskim w Niemodlinie, pok. 62.
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie w kasie Urzędu Miejskiego w Niemodlinie wadium w wysokości 5,00 zł do dnia
10 listopada 2010 roku do godz. 14oo .

Wpłacone wadium zostanie:
* zaliczone na poczet czynszu, jeżeli osoba wpłacająca wadium wygra przetarg
* zwrócone, jeżeli osoba wpłacająca wadium nie wygra przetargu.
Informacje na temat przetargu udzielane są w Wydziale Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Gospodarki Nieruchomościami (tel. 077- 4606295 do 7 ) Urzędu Miejskiego w Niemodlinie, ul. Bohaterów Powstań Śląskich 37, pok. 23.
Wygrywający przetarg zobowiązany jest w terminie do 30 listopada 2010 r. zawrzeć umowę dzierżawy. W przypadku nie zawarcia umowy w tym terminie wadium ulegnie przepadkowi.