Urząd Miejski w Niemodlinie

Biuletyn Informacji Publicznej

Burmistrz Niemodlina ogłasza nieograniczony przetarg ustny

Niemodlin, dnia 12 października 2010 r.

Ogłoszenie


Burmistrz Niemodlina ogłasza nieograniczony przetarg ustny na dzierżawę części nieruchomości oznaczonej nr działki 760/1 k.m. 10 położonej w Niemodlinie przy Alei Wolności. Wymieniona wyżej nieruchomość zapisana jest w księdze wieczystej KW 89561. Stanowi własność Gminy Niemodlin.

Przedmiotem przetargu jest wysokość czynszu za dzierżawę terenu
o powierzchni 17,50 m2 – z przeznaczeniem na ustawienie blaszanego boksu garażowego ( nr 7 ).

Wywoławcza wysokość czynszu dzierżawnego za teren pod boks garażowym nr 7 o powierzchni 17,50 m2 - wynosi 19,25 zł miesięcznie.
Do czynszu zostanie doliczony należny podatek VAT w wysokości 22%.
Przetarg odbędzie się 16 listopada 2010 roku o godzinie 1050 w Urzędzie Miejskim w Niemodlinie, pok. 62.
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie w kasie Urzędu Miejskiego w Niemodlinie wadium w wysokości 5,00 zł do dnia
10 listopada 2010 roku do godz. 14oo .

Wpłacone wadium zostanie:
* zaliczone na poczet czynszu, jeżeli osoba wpłacająca wadium wygra przetarg
* zwrócone, jeżeli osoba wpłacająca wadium nie wygra przetargu.
Informacje na temat przetargu udzielane są w Wydziale Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Gospodarki Nieruchomościami (tel. 077- 4606295 do 7 ) Urzędu Miejskiego w Niemodlinie, ul. Bohaterów Powstań Śląskich 37, pok. 23.
Wygrywający przetarg zobowiązany jest w terminie do 30 listopada 2010 r. zawrzeć umowę dzierżawy. W przypadku nie zawarcia umowy w tym terminie wadium ulegnie przepadkowi.
 

Metryczka
  • opublikowano:
    przez: Witold Kuriata
Dane jednostki:

Urząd Miejski w Niemodlinie
49-100 Niemodlin
ul. Bohaterów Powstań Śląskich 37

Dane kontaktowe:

tel.: 774606295
fax: 774606260
e-mail: um@niemodlin.pl
strona www: niemodlin.pl

Nasza strona używa plików cookies. Przeczytaj politykę prywatności
×