NIEMODLIN ZAPRASZA - odkryj nasze atrakcje FILM - Podsumowanie 2016 roku - FILM - Materiały filmowe z Niemodlina - Niemodlin, oficjalna strona na Facebooku - polub stronę!  

Burmistrz Niemodlina ogłasza nieograniczony przetarg ustny

15-10-2010

Niemodlin, dnia 12 października 2010 r.

 

Ogłoszenie


Burmistrz Niemodlina ogłasza nieograniczony przetarg ustny na dzierżawę części nieruchomości oznaczonej nr działki 427/3 k.m. 8 położonej w Niemodlinie przy ul. Bohaterów Powstań Śląskich. Wymieniona wyżej nieruchomość zapisana jest w księdze wieczystej KW 77523. Stanowi własność Gminy Niemodlin.

Przedmiotem przetargu jest wysokość czynszu za dzierżawę terenu
o powierzchni 120 m2.

Wywoławcza wysokość czynszu dzierżawnego za teren przeznaczony na ogródek przydomowy o powierzchni 120 m2 - wynosi 28,80 zł rocznie.
Do czynszu zostanie doliczony należny podatek VAT w wysokości 22%.
Przetarg odbędzie się 16 listopada 2010 roku o godzinie 1040 Urzędzie Miejskim w Niemodlinie, pok. 62.
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie w kasie Urzędu Miejskiego w Niemodlinie wadium w wysokości 3,00 zł do dnia 10 listopada 2010 roku do godz. 14.oo .

Wpłacone wadium zostanie:
* zaliczone na poczet czynszu, jeżeli osoba wpłacająca wadium wygra przetarg
* zwrócone, jeżeli osoba wpłacająca wadium nie wygra przetargu.
Informacje na temat przetargu udzielane są w Wydziale Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Gospodarki Nieruchomościami (tel. 77- 4606295 do 7 ) Urzędu Miejskiego w Niemodlinie, ul. Bohaterów Powstań Śląskich 37, pok. 35.
Wygrywający przetarg zobowiązany jest w terminie do 30 listopada 2010 r. zawrzeć umowę dzierżawy. W przypadku nie zawarcia umowy w tym terminie wadium ulegnie przepadkowi.