NIEMODLIN ZAPRASZA - odkryj nasze atrakcje FILM - Podsumowanie 2016 roku - FILM - Materiały filmowe z Niemodlina - Niemodlin, oficjalna strona na Facebooku - polub stronę!  

Burmistrz Niemodlina ogłasza I nieograniczony przetarg ustny

15-03-2011

Niemodlin, dnia 14 marca 2011 r.

 

Ogłoszenie


Burmistrz Niemodlina ogłasza I nieograniczony przetarg ustny na dzierżawę części nieruchomości oznaczonej nr działki 622/11 k.m. 10 położonej przy ul. Reja w Niemodlinie. Wymieniona wyżej nieruchomość zapisana jest w księdze wieczystej KW 55948. Stanowi własność Gminy Niemodlin.

Przedmiotem przetargu jest wysokość czynszu za dzierżawę terenu o powierzchni 15,00 m2 – zabudowanego garażem blaszanym, który stanowi odrębny przedmiot własności.
Wywoławcza wysokość czynszu dzierżawnego za teren zabudowany garażem blaszanym o powierzchni 15,00 m2 - wynosi 26,50 zł miesięcznie.
Do czynszu zostanie doliczony należny podatek VAT w wysokości wynikającej z obowiązujących przepisów.
Przetarg odbędzie się w dniu 15 kwietnia 2011 roku o godzinie 1010
w Urzędzie Miejskim w Niemodlinie, pok. 62.
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie w kasie Urzędu Miejskiego w Niemodlinie wadium w wysokości 5,00 zł do dnia
12 kwietnia 2011 roku do godz. 14oo .

Wpłacone wadium zostanie:
* zaliczone na poczet czynszu, jeżeli osoba wpłacająca wadium wygra przetarg
* zwrócone, jeżeli osoba wpłacająca wadium nie wygra przetargu.
Informacje na temat przetargu udzielane są w Wydziale Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Gospodarki Nieruchomościami (tel. 77- 4606295 do 7 ) Urzędu Miejskiego w Niemodlinie, ul. Bohaterów Powstań Śląskich 37, pok. 35.
Wygrywający przetarg zobowiązany jest w terminie do 29 kwietnia 2011 r. zawrzeć umowę dzierżawy. W przypadku nie zawarcia umowy w tym terminie wadium ulegnie przepadkowi.