NIEMODLIN ZAPRASZA - odkryj nasze atrakcje FILM - Podsumowanie 2016 roku - FILM - Materiały filmowe z Niemodlina - Niemodlin, oficjalna strona na Facebooku - polub stronę!  

Burmistrz Niemodlina ogłasza przetarg nieograniczony

18-05-2011
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego o wartości nie przekraczającej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 ze zmianami) - zwanej dalej "ustawą" na wykonanie zamówienia pn: 
„Budowa i doposażenie placów zabaw na obszarach wiejskich Gminy Niemodlin”
 
Ogłoszenie o zamówieniu  PDFOgłoszenie.pdf
SIWZ 
PDFSIWZ Specyfikacja istotnych warunków zamówienia.pdf 
DOCFORMULARZE OFERTOWE - zał. nr 1-7.doc 
PDFWZÓR UMOWY z kartą gwarancyjną.pdf
 
GOŚCIEJOWICE
Przedmiar  ZIPGosciejowice - przedmiar.zip
Projekt   DOCGościejowice - projekt techniczny.doc ZIPGosciejowice.zip
STWiOR    DOCGościejowice - STWiOR.doc
GRABIN
Przedmiar ZIPGrabin - przedmiar.zip
Projekt  ZIPGrabin - metryka projektu.zip ZIPGrabin.zip DOCGrabin - projekt techniczny.doc
STWiOR  DOCGrabin - STWiOR.doc
GRODZIEC
Przedmiar  ZIPGrodziec - przedmiar.zip
Projekt ZIPGrodziec - metryka projektu.zip DOCGrodziec - projekt techniczny .doc ZIPGrodziec1.zip ZIPGrodziec2.zip
STWiOR  DOCGrodziec - STWiOR.doc
JACZOWICE
Przedmiar  ZIPJaczowice - przedmiar.zip
Projekt  DOCJaczowice - projekt techniczny.doc ZIPJaczowice.zip
STWiOR  DOCJaczowice - STWiOR.doc
JAKUBOWICE
Przedmiar  ZIPJakubowice - przedmiar.zip
Projekt  DOCJakubowice - projekt techniczny.doc ZIPJakubowice.zip
STWiOR  DOCJakubowice - STWiOR.doc
KRASNA GÓRA
Przedmiar  ZIPKrasna Gora - przedmiar.zip
Projekt  DOCKrasna Góra - projekt techniczny.doc ZIPKrasna gora.zip
STWiOR  DOCKrasna Góra - STWiOR.doc
LIPNO
Przedmiar ZIPLipno - przedmiar.zip
Projekt  ZIPLipno - Metryka Projektu.zip DOCLipno - projekt techniczny.doc ZIPLipno - rysunki.zip
STWiOR  DOCLipno - STWiOR 2009.doc
MAGNUSZOWICE
Przedmiar  ZIPMagnuszowice - przedmiar.zip
Projekt  DOCMagnuszowice - projekt techniczny.doc ZIPMagnuszowice.zip
STWiOR  DOCMagnuszowice - STWiOR.doc
MICHAŁÓWEK
Przedmiar  ZIPMichalowek - przedmiar.zip
Projekt  DOCMichałówek - projekt techniczny.doc ZIPMichalowek.zip
STWiOR  DOCMichałówek - STWiOR.doc
MOLESTOWICE
Przedmiar  ZIPMolestowice - przedmiar.zip
Projekt  DOCMolestowice - projekt techniczny.doc ZIPMolestowice.zip
STWiOR  DOCMolestowice - STWiOR.doc
RADOSZOWICE
Przedmiar  ZIPRadoszowice - przedmiar.zip
Projekt  ZIPRadoszowice - metryka projektu.zip DOCRadoszowice - projekt techniczny.doc ZIPRadoszowice - rysunki.zip
STWiOR  DOCRadoszowice - STWiOR.doc
ROSZKOWICE
Przedmiar  ZIPRoszkowice - przedmiar.zip
Projekt  ZIPRoszkowice - metryka projektu.zip DOCRoszkowice - projekt techniczny.doc ZIPRoszkowice - rysunki.zip
STWiOR  DOCRoszkowice - STWiOR.doc
RUTKI
Przedmiar  ZIPRutki - przedmiar.zip
Projekt  ZIPRutki - metryka projektu.zip DOCRutki - projekt techniczny.doc ZIPRutki1.zip ZIPRutki2.zip
STWiOR  DOCRutki - STWiOR.doc
RZĘDZIWOJOWICE
Przedmiar  ZIPRzedziwojowice - przedmiar.zip
Projekt  DOCRzędziwojowice - projekt techniczny.doc ZIPRzedziwojowice.zip
STWiOR  DOCRzędziwojowice - STWiOR.doc
SARNY WIELKIE
Przedmiar  ZIPSarny Wielkie - przedmiar.zip
Projekt  ZIPSarny Wielkie - metryka projektu.zip DOCSarny Wielkie - projekt techniczny.doc ZIPSarny - rysunki.zip
STWiOR  DOCSarny Wielkie - STWiOR.doc
SOSNÓWKA
Przedmiar  ZIPSosnowka - przedmiar.zip
Projekt  ZIPSosnówka - metryka projektu.zip DOCSosnówka - projekt techniczny.doc ZIPSosnowka - rysunki.zip
STWiOR  DOCSosnówka - STWiOR.doc
SZYDŁOWIEC ŚLĄSKI
Przedmiar  ZIPSzydlowiec Slaski - przedmiar.zip
Projekt  ZIPSzydłowiec Śląski - metryka projektu.zip DOCSzydłowiec Śląski - projekt techniczny.doc ZIPSzydlowiec - rysunki.zip
STWiOR  DOCSzydłowiec Śląski - STWiOR.doc
TARNICA
Przedmiar  ZIPTarnica - przedmiar.zip
Projekt  ZIPTarnica - metryka projektu.zip DOCTarnica - projekt techniczny.doc ZIPTarnica.zip
STWiOR  DOCTarnica - STWiOR.doc
TŁUSTORĘBY
Przedmiar  ZIPTlustoreby - przedmiar.zip
Projekt  ZIPTłustoręby - metryka projektu.zip DOCTłustoręby - projekt techniczny.doc ZIPTlustoreby1.zip ZIPTlustoreby2.zip
STWiOR  DOCTłustoręby - STWiOR.doc
 
Wyjaśnienia treści SIWZ
DOCWyjaśnienie treści SIWZ 31.05.2011.doc
DOCWyjaśnienie treści SIWZ 3.06.2011.doc
             
Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej
DOCzawiadomienie - str..doc