NIEMODLIN ZAPRASZA - odkryj nasze atrakcje FILM - Podsumowanie 2016 roku - FILM - Materiały filmowe z Niemodlina - Niemodlin, oficjalna strona na Facebooku - polub stronę!  

Burmistrz Niemodlina ogłasza przetarg nieograniczony

08-07-2011
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego o wartości nie przekraczającej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 ze zmianami) - zwanej dalej "ustawą" na wykonanie zamówienia pn: 
"Sprzedaż biletów na przewóz uczniów do i ze szkół na terenie Gminy Niemodlin wraz z zapewnieniem opieki".
 
Ogłoszenie o zamówieniu 
PDFogłoszenie.pdf
 
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (SIWZ)
PDFSIWZ_-_dowoz_uczniow_do_szkol.pdf

Załączniki do SIWZ
DOCzal._nr_1_-_FORMULARZ_OFERTY.doc

DOCzal._Nr_2_i_3_-_OSWIADCZENIA.doc

DOCzal._Nr_3a_-_OSWIADCZENIE_OSOBY_FIZYCZNEJ.doc

DOCzal._Nr_4_-_WYKAZ_OSOB.doc

DOCzal._Nr_5_-_WYKAZ_SPRZETU.doc

DOCzal._Nr_6_-_PODWYKONAWCY.doc

DOCzal._Nr_7_-_WZOR_UMOWY.doc

DOCzal._Nr_8_-_Czesc_1.doc

DOCZal._Nr_9_-_czesc_2.doc

DOCzal._Nr_10_-_czesc_3.doc

DOCzal._Nr_11_-_czesc_4.doc

DOCzal._Nr_12_-_czesc_5.doc

 

Wyjaśnienia treści SIWZ

DOCWyjaśnienie_treści_SIWZ_19.07.2011[1].doc

DOCWyjaśnienie_treści_SIWZ_21.07.2011[1].doc

Zmiana treści SIWZ

DOCZMIANA treści SIWZ 21.07.2011r..doc

DOCzal._Nr_12_-_czesc_5 - wersja po zmianie.doc

 

Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej

DOCzawiadomienie - na stronę.doc