NIEMODLIN ZAPRASZA - odkryj nasze atrakcje FILM - Podsumowanie 2016 roku - FILM - Materiały filmowe z Niemodlina - Niemodlin, oficjalna strona na Facebooku - polub stronę!  

Burmistrz Niemodlina ogłasza przetarg nieograniczony

05-12-2011
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego o wartości nie przekraczającej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 ze zmianami)
- zwanej dalej "ustawą Pzp" na wykonanie zamówienia pn: 
"Bezpieczny i punktualny dowóz uczniów niepełnosprawnych z terenu Gminy Niemodlin do szkół w Kup, Grodkowie, Opolu i w Niemodlinie wraz z zapewnieniem opieki".

Ogłoszenie o zamówieniu

PDFOgłoszenie.pdf

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

PDFSIWZ.pdf

Załączniki do SIWZ:

DOCzał. nr 1 - FORMULARZ OFERTY.doc

DOCzał. nr 2,3 - OŚWIADCZENIA.doc

DOCzał. nr 3a - OŚWIADCZENIE OSOBY FIZYCZNEJ.doc

RTFzał. nr 4 - WYKAZ OSÓB.rtf

DOCzaŁ. nr 5 - WYKAZ SPRZĘTU.doc

DOCzał. nr 6 - PODWYKONAWCY.doc

PDFzał. nr 7 - WZÓR UMOWY.pdf

DOCzał. nr 8 - TRASA 1.doc

DOCzał. nr 9 - TRASA 2.doc

DOCzał. nr 10 - TRASA 3.doc

DOCzał. nr 11 - TRASA 4.doc

 

Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej

PDFzawiadomienie - str..pdf