IMGW-PIB OSTRZEGA: MGLA/1 opolskie od 21:00/19.10 do 10:00/20.10.2017 widzialność 100 m - NIEMODLIN ZAPRASZA - odkryj nasze atrakcje FILM - Podsumowanie 2016 roku - FILM - Materiały filmowe z Niemodlina - Niemodlin, oficjalna strona na Facebooku - polub stronę!  

Burmistrz Niemodlina ogłasza przetarg nieograniczony

03-01-2013
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego o wartości nie przekraczającej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 ze zmianami)
- zwanej dalej "ustawą Pzp" na wykonanie zamówienia pn: 
"Ubezpieczenie majątku i innych interesów Gminy Niemodlin wraz z jednostkami organizacyjnymi i instytucjami kultury".
 
Ogłoszenie o zamówieniu:
 
 PDFOgłoszenie.pdf
 
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami:
 
DOCSIWZ.doc
 
Wyjaśnienie treści SIWZ

PDFWyjaśnienie treści SIWZ -str.pdf

Zawiadomienie o wyborze oferty:

PDFzawiadomienie - str.pdf