NIEMODLIN ZAPRASZA - odkryj nasze atrakcje FILM - Podsumowanie 2016 roku - FILM - Materiały filmowe z Niemodlina - Niemodlin, oficjalna strona na Facebooku - polub stronę!  

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Niemodlinie ogłasza przetarg niograniczony

25-01-2013
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego o wartości nie przekraczającej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 ze zmianami)
- zwanej dalej "ustawą Pzp" na wykonanie zamówienia pn: 
"Przygotowanie, dostarczenie i wydanie posiłków dzieciom i młodzieży z placówek oświatowych znajdujących się na terenie Gminy Niemodlin".
 
Ogłoszenie o zamówieniu:
 
PDFOgłoszenie.pdf 
 
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (tzw. SIWZ):
 
PDFSIWZ Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia.pdf
 
Załączniki do SIWZ:
 
DOCZałącznik Nr 1.doc
 
DOCXZałącznik Nr 2..docx
 
DOCXZałącznik Nr 3..docx
 
DOCZałącznik Nr 4.doc
 
DOCXZałącznik Nr 5..docx
 
DOCXZałącznik Nr 6..docx
 
PDFZałącznik Nr 7 do SIWZ.pdf
 
DOCZałącznik Nr 8.doc
 
UWAGA WYKONAWCY!!!
Zmiana treści SIWZ:
 
PDFZmiana treści SIWZ.pdf
 
DOCZałącznik Nr 4.doc 
 
Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej:
 

DOCXzawiadomienie..docx