Urząd Miejski w Niemodlinie

Biuletyn Informacji Publicznej

Burmistrz Niemodlina ogłasza przetarg nieograniczony

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego o wartości nie przekraczającej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 ze zmianami)
- zwanej dalej "ustawą Pzp" na wykonanie zamówienia pn: 
"Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Graczach".
 
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania:
 
 
Zawiadomienie o wniesieniu odwołania:


PDFZawiadomienie o odwołaniu.pdf

Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej:

PDFzawiadomienie - str.pdf

Ogłoszenie o zamówieniu:

PDFOgłoszenie.pdf
PDFZmiana ogłoszenia z dnia 18.02.br.pdf

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (tzw. SIWZ):

PDFSIWZ Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia.pdf
PDFZMIANA treści SIWZ Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia.pdf
PDFWyjaśnienie treści SIWZ Nr 1.pdf
PDFZestawienie stolarki Gracze.pdf
PDFWyjaśnienie treści SIWZ Nr 2.pdf

PDFZmiana treści SIWZ.pdf

PDFOpis kotłowni olejowej w Graczach.pdf

PDFZestawienie rur, kształtek i złączek co.pdf

Załączniki do SIWZ: 

PDFSIWZ Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia.pdf

DOCZał. nr 1 WYKAZ WYKONANYCH ROBÓT BUDOWLANYCH.doc

DOCXZałącznik Nr 2..docx

DOCXZałącznik Nr 3..docx

DOCXZałącznik Nr 4..docx

DOCXZałącznik Nr 5..docx

DOCXZałącznik Nr 6..docx

DOCXZałącznik Nr 7..docx

PDFZałącznik Nr 8.pdf

DOCXZałącznik Nr 9..docx

Dokumenty formalno - prawne:

JPEGSWScan0034a.jpegJPEGSWScan0035a.jpegJPEGSWScan0035b.jpegJPEGSWScan00370.jpegJPEGSWScan00371.jpeg

JPEGSWScan00372.jpegJPEGSWScan00373.jpegJPEGSWScan00374.jpegJPEGSWScan00375.jpegJPEGSWScan00376.jpeg

JPEGSWScan00377.jpegJPEGSWScan00378.jpegJPEGSWScan00379.jpegJPEGSWScan00380.jpegJPEGSWScan00381.jpeg

JPEGSWScan00382.jpegJPEGSWScan00383.jpegJPEGSWScan00384.jpegJPEGSWScan00385.jpegJPEGSWScan00386.jpeg

JPEGSWScan00387.jpegJPEGSWScan00388.jpegJPEGSWScan00389.jpegJPEGSWScan00390.jpegJPEGSWScan00391.jpeg

JPEGSWScan00392.jpegJPEGSWScan00393a.jpegJPEGSWScan00393b.jpegJPEGSWScan00393c.jpegJPEGSWScan00393d.jpeg

JPEGSWScan00393e.jpegJPEGSWScan00394b.jpegJPEGSWScan00396.jpegJPEGSWScan00397.jpegJPEGSWScan00398.jpeg

JPEGSWScan00399.jpegJPEGSWScan00400.jpegJPEGSWScan00401.jpegJPEGSWScan00402.jpegJPEGSWScan00403.jpeg

JPEGSWScan00404.jpegJPEGSWScan00405.jpegJPEGSWScan00406.jpegJPEGSWScan00407.jpegJPEGSWScan00408.jpeg

JPEGSWScan00409.jpegJPEGSWScan00410.jpegJPEGSWScan00411.jpegJPEGSWScan00412.jpeg

Projekt zagospodarowania:

JPEGSWScan00413.jpegJPEGSWScan00414.jpegJPEGSWScan00415a.jpegJPEGSWScan00415b.jpeg

Projekt Wykonawczy:

PDFDobór_Reflex.pdfPDFDTvitoplex300_80_460.pdfPDFDTvitoplex300_80_460_1.pdfPDFElewacje - architektura.pdfPDFKolorystyka elewacji.pdf; PDFOblicz_inst_co.pdfPDFOblicz_strat_bud.pdfPDFObszary - architektura.pdfPDFOPIS GRACZE.pdfPDFPrzekroje pionowe - architektura.pdf;
PDFRys_01co NOWY 2013.pdfPDFRys_02co.pdfPDFRys_03co.pdfPDFRys_04co NOWY 2013.pdfPDFRys_05co.pdf;
PDFRys_06co.pdf;  PDFRys_07co.pdfPDFRys_08co.pdfPDFRys_09co.pdfPDFRys_10co NOWY 2013.pdf;
PDFRys_11co NOWY 2013.pdfPDFRzut dachu - architektura.pdfPDFRzut dachu - funkcja.pdfPDFRzut I piętra - architektura.pdfPDFRzut I piętra - funkcja.pdf;
PDFRzut II piętra - architektura.pdfPDFRzut II piętra - funkcja.pdfPDFRzut parteru - funkcja.pdfPDFRzut parteru-architektura.pdfJPEGSWScan00415.jpeg;
JPEGSWScan00416.jpegJPEGSWScan00417.jpegJPEGSWScan00418.jpegJPEGSWScan00419.jpegJPEGSWScan00420.jpeg
JPEGSWScan00421.jpeg; JPEGSWScan00422.jpeg; JPEGSWScan00423.jpeg; JPEGSWScan00424.jpeg; JPEGSWScan00425.jpeg; JPEGSWScan00426.jpeg; JPEGSWScan00427.jpeg; JPEGSWScan00428.jpeg; JPEGSWScan00429.jpeg; JPEGSWScan00430.jpegJPEGSWScan00431.jpegJPEGSWScan00432.jpegJPEGSWScan00433.jpegJPEGSWScan00434.jpeg
JPEGSWScan00435.jpegJPEGSWScan00436.jpegJPEGSWScan00437.jpegJPEGSWScan00438.jpegJPEGSWScan00439.jpeg
JPEGSWScan00440.jpegJPEGSWScan00441.jpegJPEGSWScan00442.jpegJPEGSWScan00443.jpegJPEGSWScan00444.jpeg
JPEGSWScan00445.jpegJPEGSWScan00446.jpegJPEGSWScan00447.jpegJPEGSWScan00448.jpegJPEGSWScan00449.jpeg
JPEGSWScan00450.jpegJPEGSWScan00451.jpegJPEGSWScan00452.jpegJPEGSWScan00453.jpegJPEGSWScan00454.jpeg
JPEGSWScan00455.jpegJPEGSWScan00456.jpegJPEGSWScan00457.jpegJPEGSWScan00458.jpegJPEGSWScan00459.jpeg
JPEGSWScan00460.jpegJPEGSWScan00461.jpegJPEGSWScan00462.jpegJPEGSWScan00463.jpegJPEGSWScan00464.jpeg
PDFWinCAPS - Pompy.pdf

Inwentaryzacja:

PDFBudynek gospodarczy - inwentaryzacja.pdfPDFElewacje - inwentaryzacja.pdfPDFPrzekroje pionowe - inwentaryzacja.pdfPDFRzut dachu - inwentaryzacja.pdfPDFRzut I piętra - inwentaryzacja.pdf
PDFRzut II piętra - inwentaryzacja.pdfPDFRzut parteru - inwentaryzacja.pdfJPEGSWScan00460.jpegJPEGSWScan00463.jpegJPEGSWScan00472.jpeg
JPEGSWScan00473.jpegJPEGSWScan00474.jpegJPEGSWScan00475.jpegJPEGSWScan00476.jpegJPEGSWScan00477.jpeg
JPEGSWScan00478.jpeg

Metryka projektu:

JPEGSWScan00362.jpegJPEGSWScan00363.jpegJPEGSWScan00364.jpegJPEGSWScan00365.jpeg
JPEGSWScan00366.jpegJPEGSWScan00367.jpegJPEGSWScan00368.jpegJPEGSWScan00369.jpeg

Przedmiary:

PDFPRZEDMIAR gracze kwalifikowane 2013p (1).pdf

PDFPRZEDMIAR gracze niekwalifikowane 2013p.P.pdf

Specyfikacja Techniczna:

PDFGRACZE SPECYFIKACJE NOWE.pdf 

 

 

Metryczka
  • opublikowano:
    przez: Witold Kuriata
Dane jednostki:

Urząd Miejski w Niemodlinie
49-100 Niemodlin
ul. Bohaterów Powstań Śląskich 37

Dane kontaktowe:

tel.: 774606295
fax: 774606260
e-mail: um@niemodlin.pl
strona www: niemodlin.pl

Nasza strona używa plików cookies. Przeczytaj politykę prywatności
×