Urząd Miejski w Niemodlinie

Biuletyn Informacji Publicznej

Burmistrz Niemodlina ogłasza przetarg nieograniczony

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego o wartości nie przekraczającej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 ze zmianami)
- zwanej dalej "ustawą Pzp" na wykonanie zamówienia pn: 
"Świadczenie usług pocztowych dla Urzędu Miejskiego w Niemodlinie w roku 2013".
 
 
Ogłoszenie:
 
 
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (tzw. SIWZ):
 
 
Załączniki do SIWZ:
 
 
 
 
 
 

UWAGA Wykonawcy zmiana treści SIWZ, w tym terminu składania ofert:

PDFOgłoszenie o zmianie ogłoszeni 21.03.2013.pdf

PDFZMIANA treści SIWZ 21.03.2013r.pdf

DOCZałącznik nr 1 - poprawiony.doc

Wyjaśnienie treści SIWZ:

PDFWyjaśnienie treści SIWZ-str.pdf 

Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej:

PDFzawiadomienie - str.pdf

Metryczka
  • opublikowano:
    przez: Witold Kuriata
Dane jednostki:

Urząd Miejski w Niemodlinie
49-100 Niemodlin
ul. Bohaterów Powstań Śląskich 37

Dane kontaktowe:

tel.: 774606295
fax: 774606260
e-mail: um@niemodlin.pl
strona www: niemodlin.pl

Nasza strona używa plików cookies. Przeczytaj politykę prywatności
×