Urząd Miejski w Niemodlinie

Biuletyn Informacji Publicznej

Burmistrz Niemodlina ogłasza przetarg nieograniczony

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego o wartości nie przekraczającej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 ze zmianami)
- zwanej dalej "ustawą Pzp" na wykonanie zamówienia pn: 

 "Budowa garażu dwustanowiskowego dla OSP Grodziec"
 
UWAGA Wykonawcy - zmian terminu składania ofert
 
 
UWAGA Wykonawcy - wyjaśnienie treści SIWZ 
 
 
Ogłoszenie o zamówieniu:
 
 

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (tzw. SIWZ) 

PDFSIWZ Specyfikacja istotnych warunków zamówienia.pdf 

Załączniki do SIWZ:

DOCFORMULARZE OFERTOWE - załączniki.doc

PDFZałącznik Nr 8.pdf

Przedmiar - branża konstrukcyjno - budowlana 

PDFGRODZIEC przedmiar budowl.konstr.str.3.pdf PDFGRODZIEC przedmiar budowl.konstr. str.4.pdf PDFGRODZIEC przedmiar budowl.konstr. str. 5.pdf

 

Przedmiar - branża elektryczna  

PDFINSTALACJA WEWNĘTRZNA Grodziec przedmiar.pdf

PDFPRZYŁĄCZ KABLOWY GRODZIEC przedmiar.pdf

PDFWLZ GRODZIEC przedmiar.pdf

 

 

PDFOPIS TECHNICZNY Grodziec.pdf  PDFProjekt zagospodarowania terenu.pdf PDFRys. A1.pdf PDFRys. A2.pdf PDFRys. A3.pdf PDFRys. A4.pdf PDFRys. A5.pdf PDFRys. A6.pdf PDFRys. A7.pdf PDFRys. A8.pdf PDFRys. D1.pdf PDFRys. D2.pdf PDFRys. K1.pdf PDFRys. K2.pdf PDFRys. K3.pdf PDFRys. K4.pdf PDFRys. K5.pdf PDFRys. K6.pdf PDFRys. K7.pdf PDFRys. K8.pdf PDFSpis rysunków.pdf PDFSpis uzgodnień i opinii.pdf PDFwjazd Grodziec.pdf PDFZestawienie stali.pdf

 

Projekt instalacji elektrycznej  

PDFPT komplet instal odb.pdf  PDFPT komplet przyłącz.pdf PDFrzut, scemat - inst. odbiorcza.pdf

 

 Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej:

PDFzawiadomienie-str..pdf

 

 

 

 

 

Projekt budowlany

Metryczka
  • opublikowano:
    przez: Witold Kuriata
Dane jednostki:

Urząd Miejski w Niemodlinie
49-100 Niemodlin
ul. Bohaterów Powstań Śląskich 37

Dane kontaktowe:

tel.: 774606295
fax: 774606260
e-mail: um@niemodlin.pl
strona www: niemodlin.pl

Nasza strona używa plików cookies. Przeczytaj politykę prywatności
×