NIEMODLIN ZAPRASZA - odkryj nasze atrakcje FILM - Podsumowanie 2016 roku - FILM - Materiały filmowe z Niemodlina - Niemodlin, oficjalna strona na Facebooku - polub stronę!  

Burmistrz Niemodlina ogłasza przetarg nieograniczony

30-04-2013

Burmistrz Niemodlina ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie zamówienia publicznego o wartości powyżej 200 000 euro pn. "Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Niemodlin pochodzących z nieruchomości zamieszkałych".

Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej
PDFzawiadomienie - str..pdf

 

UWAGA Wykonawcy!
Zmiana terminu składania i otwarcia ofert oraz wysokości wadium

Zmiana treści SIWZ:
PDFzmiana str. 07.06.2013.pdf

Ogłoszenie o zamówieniu:
PDFogłoszenie o zamówieniu.pdf
PDFOgłoszenie - sprostowanie 08.05.2013.pdf
PDFOgłoszenie - sprostowanie 04.06.2013.pdf
PDFOgłoszenie - zmiana 07.06.2013.pdf

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (SIWZ):
PDFsiwz.pdf

Załączniki do SIWZ:
PDFUmowa ryczałt.pdf
DOCWykaz usług.doc
DOCXHarmonogram finansowy..docx
XLSWykaz - punkty odbioru odpadów oraz liczby pojemników i częstotliwości wywozu odpadów.xls
DOCOFERTA.doc
DOCWYKAZ NARZʘDZI, WYPOSAŻENIA ZAKŁADU I URZĄDZEу TECHNICZNYCH.doc

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:
 PDFSOPZ Odpady Niemodlin.pdf