Urząd Miejski w Niemodlinie

Biuletyn Informacji Publicznej

Burmistrz Niemodlina ogłasza przetarg nieograniczony

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego o wartości nie przekraczającej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 ze zmianami)
- zwanej dalej "ustawą Pzp" na wykonanie zamówienia pn:                  "Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Graczach - II przetarg"

Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej

PDFzawiadomienie - str..pdf

 

Ogłoszenie o zamówieniu

PDFogłoszenie.pdf

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (SIWZ):

PDFSIWZ.pdf

Załączniki do SIWZ:

DOCFORMULARZE OFERTOWE - załączniki.doc

PDFUMOWA Załącznik Nr 8.pdf

Dokumenty formalno-prawne:

ZIP1. Dokumenty formarno-prawne3.zip ZIP1. Dokumenty formarno-prawne1.zip ZIP1. Dokumenty formarno-prawne2.zip ZIP1. Dokumenty formarno-prawne4.zip

ZIP2. Projekt zagospodarowania.zip

Projekt wykonawczy:

ZIP3. Projekt wykonawczy1.zip ZIP3. Projekt wykonawczy2.zip ZIP3. Projekt wykonawczy3.zip ZIP3. Projekt wykonawczy4.zip ZIP3. Projekt wykonawczy5.zip

ZIP3. Projekt wykonawczy6.zip ZIP3. Projekt wykonawczy7.zip ZIP3. Projekt wykonawczy8.zip ZIP3. Projekt wykonawczy9.zip ZIPOPIS KOTŁOWNI Gracze.zip

ZIPZest. stolarki Gracze.zip ZIPZestawienie rur, kształtek i złączek co.zip PDFszczegóły przebudowy.pdf

Inwentaryzacja: ZIP4. Inwentaryzacja1.zip ZIP4. Inwentaryzacja2.zip

Metryka: ZIPMetryka.zip

Przedmiary: PDFPRZEDMIAR gracze kwalifikowane 2013p (1).pdf PDFPRZEDMIAR gracze niekwalifikowane 2013p.P.pdf

Specyfikacje techniczne:  PDFGRACZE SPECYFIKACJE NOWE.pdf

 

Wyjaśnienia treści SIWZ z pierwotnego przetargu:

 PDFWyjaśnienie treści SIWZ nr 1.pdf PDFWyjaśnienie treści SIWZ nr 2.pdf

Wyjaśnienia treści SIWZ z aktualnego przetargu:

PDFwyjaśnienia nr1.pdf

instalacja elektryczna - wersja bardziej czytelna: PDFinst.elektr.-rzut parteru1.pdf PDFinst.elektr.-rzut parteru2.pdf PDFinst.elektr.-rzut parteru3.pdf PDFinst.elektr.-rzut Ip..pdf PDFinst.elektr.-rzut IIp..pdf PDFrozdzielnia kotłowni.pdf

Zmiana treści SIWZ:

PDFzmiana SIWZ nr 1.pdf

Metryczka
  • opublikowano:
    przez: Witold Kuriata
Dane jednostki:

Urząd Miejski w Niemodlinie
49-100 Niemodlin
ul. Bohaterów Powstań Śląskich 37

Dane kontaktowe:

tel.: 774606295
fax: 774606260
e-mail: um@niemodlin.pl
strona www: niemodlin.pl

Nasza strona używa plików cookies. Przeczytaj politykę prywatności
×