Zapraszamy do obejrzenia filmu: Gmina Niemodlin w 2021 roku, inwestycje i wydarzenia, podsumowanie roku - NIEMODLIN ZAPRASZA - odkryj nasze atrakcje FILM - Materiały filmowe z Niemodlina

Burmistrz Niemodlina Informuje

15-05-2013

Burmistrz Niemodlina
49 – 100 Niemodlin ul. Boh. Powstań Śl. 37
informuje, że na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Niemodlinie znajdują się:Wykazy nieruchomości przeznaczonych do zbycia w trybie bezprzetargowym:
Lokali mieszkalnych : nr 1 poł. w budynku nr 3 przy Rynku w Niemodlinie wraz z udziałem we współwłasności działek nr 568/2 i 568/8, nr 4 poł. w budynku nr 2 przy ul. Opolskiej w Niemodlinie wraz z udziałem we współużytkowaniu wieczystym działki nr 608/7, nr 4/4 poł. w budynku nr 2-4 przy ul. Szewskiej w Niemodlinie wraz udziałem we współwłasności działki nr 528/2, nr 1, 3 i 4 poł. w budynku nr 15 przy Rynku w Niemodlinie wraz z udziałem we współwłasności działki nr 557/1, nr 3 poł. w budynku nr 13 przy ul. Kilińskiego w Niemodlinie wraz z udziałem we współwłasności działki nr 500, nr 3/6 poł. w budynku nr 1-3 przy ul. Tysiąclecia w Niemodlinie wraz udziałem we współwłasności działki nr 997/8, nr 2 poł. w budynku nr 12 przy Rynku w Niemodlinie wraz z udziałem we współwłasności działki nr 560, nr 2/20 poł. w budynku nr 20-22 przy Alei Wolności w Niemodlinie wraz udziałem we współwłasności działki nr 767, nr 4 poł.w budynku nr 3 przy ul. Drzymaływ Niemodlinie wraz z udziałem we współwłasności działki nr 566/2, nr 1 poł. w budynku nr 2b przy ul. Brzeskiej w Niemodlinie wraz z udziałem we współwłasności działki nr 427/4.
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy w trybie bezprzetargowym do 3 lat – działka nr 851 o powierzchni 976 m² położona przy ul. Słowackiego w Niemodlinie, z przeznaczeniem na ogródek przydomowy.

Informacji udziela się w pokoju nr 35 tut. Urzędu, tel. 0774606295 do 7 wew.209.