- NIEMODLIN ZAPRASZA - odkryj nasze atrakcje FILM - Materiały filmowe z Niemodlina

Historia Lokalna - spotkanie siedemnaste

13-06-2011

Szanowni Państwo

Niemodlińskie Towarzystwo Regionalne, Burmistrz Niemodlina i Dom Współpracy Polsko-Niemieckiej w ramach projektu Historia Lokalna (spotkanie siedemnaste)
zapraszają na odczyt

dr Moniki Choroś
„O nazwach miejscowych ziemi niemodlińskiej”
 

we wtorek, 21 czerwca 2011 r., o godz. 19.00, w świetlicy wiejskiej w Grodźcu kolo Niemodlina, (dojazd z drogi krajowej nr 46 – ul. Podmiejską i dalej przez Michałówek do Grodźca; dojazd od strony Szydłowa i Tułowic – przez Skarbiszowice i Grodziec Drugi).


Dr Monika Choroś językoznawca w Instytucie Śląskim w Opolu, bada pochodzenie śląskich nazw miejscowych. Jest autorką wielu publikacji na ten temat, m.in. współredaguje wielotomowy „Słownik etymologiczny nazw geograficznych Śląska”.


Projekt współfinansowany ze środków zwrotnych Fundacji Rozwoju Śląska oraz Wspierania Inicjatyw Lokalnych, pochodzących
z wcześniejszych dotacji rządu Republiki Federalnej Niemiec.
Odczyty i spotkania odbywają się w ramach programu Historia Lokalna na przykładzie wybranych powiatów, miast i gmin realizowanego od roku 1997 przez Dom Współpracy Polsko-Niemieckiej wespół z samorządami i organizacjami społecznymi.


W załączeniu zaproszenie i plakat.

 

Z poważaniem i z pozdrowieniami
Niemodlińskie Towarzystwo Regionalne
Henryk Gałkowski
Z-ca Przewodniczącego NTR 
 

 PDF2011 06 21 ZAPROSZENIE GRODZIEC NAZWY MIEJSCOWE ZIEMI NIEMODLIŃSKIEJ DR MONIKA CHOROŚ.pdf (205,64KB)

PDF2011 06 21 PLAKAT GRODZIEC NAZWY MIEJSCOWE ZIEMI NIEMODLIŃSKIEJ DR MONIKA CHOROŚ.pdf (263,58KB)