- NIEMODLIN ZAPRASZA - odkryj nasze atrakcje FILM - Materiały filmowe z Niemodlina

Burmistrz Niemodlina informuje:

17-07-2013

 

wykaz nieruchomości przeznaczonej do zbycia w drodze nieograniczonego przetargu ustnego:


• niezabudowanej położonej w Sadach, oznaczonej nr działki 178/7 o pow. 0,0797 ha,


Wykaz nieruchomości przeznaczonej do zbycia w trybie bezprzetargowym:


• lokalu mieszkalnego nr 2 położonego w budynku nr 29 przy ul. Opolskiej w Niemodlinie wrazz udziałem we współwłasności działki nr 902. Informacji udziela się w pokoju nr 35 tut. Urzędu, tel. 0774606295 do 7 wew.209.