NIEMODLIN ZAPRASZA - odkryj nasze atrakcje FILM - Podsumowanie 2016 roku - FILM - Materiały filmowe z Niemodlina - Niemodlin, oficjalna strona na Facebooku - polub stronę!  

Burmistrz Niemodlina ogłasza przetarg nieograniczony

15-11-2013

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego o wartości nie przekraczającej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zmianami)
- zwanej dalej "ustawą Pzp" na wykonanie zamówienia pn:

"Ubezpieczenie majątku i innych interesów Gminy Niemodlin wraz z jednostkami organizacyjnymi i instytucjami kultury"

Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej
PDFzawiadomienie - strona.pdf

Ogłoszenie o zamówieniu
PDFogłoszenie.pdf

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
PDFogłoszenie powiązane.pdf

 Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (tzw. SIWZ)
DOCSIWZ z załącznikami.doc

Wyjaśnienia treści SIWZ:
PDFWyjaśnienie treści SIWZ 21.11.2013.pdf

Zmiany treści SIWZ:
PDFzmiana SIWZ 21.11.2013.pdf
PDFzmiana SIWZ 25.11.2013.pdf

UWAGA Wykonawcy!

  • Zmiana terminu oraz godziny składania i otwarcia ofert.
  • Zmiana danych w formularzu ofertowym