NIEMODLIN ZAPRASZA - odkryj nasze atrakcje FILM - Podsumowanie 2016 roku - FILM - Materiały filmowe z Niemodlina - Niemodlin, oficjalna strona na Facebooku - polub stronę!  

Burmistrz Niemodlina ogłasza przetarg nieograniczony

19-02-2014

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego o wartości nie przekraczającej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zmianami)
- zwanej dalej "ustawą Pzp" na wykonanie zamówienia pn:

"Zakup i dostawa oleju opałowego dla jednostek organizacyjnych Gminy Niemodlin"

Ogłoszenie o zamówieniu
PDFogłoszenie.pdf
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (SIWZ)
PDFSIWZ.pdf
Załączniki do SIWZ:
DOCZał.nr 1 formularz oferty.doc
DOCZał.nr 2 oświadcz. spełnianie warunków.doc
DOCZał.nr 3 oświadcz. brak podstaw do wykluczenia.doc
DOCZał.nr 4 formularz cenowy.doc
DOCZał.nr 5 podwykonawcy.doc
DOCZał.nr 6 zobowiązanie.doc
PDFZał. nr 7 wzór umowy.pdf

Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej
PDFzawiadomienie - str..pdf