Urząd Miejski w Niemodlinie

Biuletyn Informacji Publicznej

Burmistrz Niemodlina ogłasza przetarg nieograniczony

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego o wartości nie przekraczającej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zmianami)
- zwanej dalej "ustawą Pzp" na wykonanie zamówienia pn:

"Rekultywacja zbiornika małej retencji - Staw Młyński na Ścinawie Niemodlińskiej"

Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej
PDFzawiadomienie - str..pdf

 

Ogłoszenie o zamówieniu
PDFogłoszenie.pdf

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
PDFogłoszenie zmieniające.pdf

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (SIWZ)
PDFSIWZ.pdf
Załączniki do SIWZ:
DOCZał. nr 1 Formularz oferty.doc

Formularz ofertowy po zmianie
DOCZał. nr 1 Formularz oferty WŁAŚCIWY po zmianie SIWZ 2.doc

DOCZał.nr 2 oświadcz. spełnianie warunków.doc
DOCZał.nr 3 oświadcz. brak podstaw do wykluczenia.doc
DOCZał. nr 4 wykaz osób.doc
DOCZał. Nr 5 wykaz robót budowlanych.doc
DOCZał.nr 6 zobowiązanie.doc
DOCZał.nr 7 podwykonawcy.doc
PDFZał. nr 8 wzór umowy.pdf

Wzór umowy po zmianie
PDFZał. nr 8 wzór umowy WŁAŚCIWY po zmianie SIWZ 2.pdf

Przedmiar robót:
PDFPrzedmiar robót.pdf

Projekt budowlano-wykonawczy:
PDFmapa ewidencyjna.pdf
PDFniemodlin zbiornik zagospodarowanie na czas budowy Model.pdf
PDFniemodlin zbiornik zagospodarowanie terenu Model.pdf
PDFPoglądówka Model.pdf
PDFProj-bud-wyk-XII-2012r.pdf
PDFprzekroje przez staw Model.pdf
PDFprzekroje umocnienie Model.pdf
PDFwypis i wyrys z mpzp.pdf
PDFwypisy z rejestru gruntów.pdf
PDFpismo uzgadniające PGL LP Gospodarstwo Rybackie Niemodlin.pdf
PDFdecyzja RDOś.pdf

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót:
EXESTWiOR.part1.exe
RARSTWiOR.part2.rar
RARSTWiOR.part3.rar
RARSTWiOR.part4.rar
RARSTWiOR.part5.rar
RARSTWiOR.part6.rar

Zmiana treści SIWZ:
PDFzmiana SIWZ1 25.03.2014.pdf
PDFzmiana SIWZ2 26.03.2014.pdf

UWAGA Wykonawcy!

Zmiana terminu realizacji zadania oraz termniu składania i otwarcia ofert.
Zmiana formularza ofertowego.

 

 

Metryczka
  • opublikowano:
    przez: Witold Kuriata
Dane jednostki:

Urząd Miejski w Niemodlinie
49-100 Niemodlin
ul. Bohaterów Powstań Śląskich 37

Dane kontaktowe:

tel.: 774606295
fax: 774606260
e-mail: um@niemodlin.pl
strona www: niemodlin.pl

Nasza strona używa plików cookies. Przeczytaj politykę prywatności
×