Urząd Miejski w Niemodlinie

Biuletyn Informacji Publicznej

Burmistrz Niemodlina ogłasza przetarg nieograniczony

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego o wartości przekraczającej kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zmianami)
- zwanej dalej "ustawą Pzp" na wykonanie zamówienia pn:

"Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Niemodlin"

Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej
PDFzawiadomienie.pdf

Ogłoszenie o zamówieniu
Przekazano do Urzędu Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich
w dniu 31.10.2014 r.
PDFogłoszenie.pdf
PDFogłoszenie uzupełniające1.pdf
PDFogłoszenie uzupełniające2.pdf

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia tzw. SIWZ
PDFSIWZ.pdf

Załączniki do SIWZ:
DOCZał.nr 1 formularz oferty.doc
XLSwyliczenie ceny oferty cz.A.xls
XLSwyliczenie ceny oferty cz.B.xls
DOCZał.nr 2 oświadcz. spełnianie warunków.doc
DOCZał.nr 3 oświadcz. brak podstaw do wykluczenia.doc
DOCZał. Nr 4 wykaz usług.doc
DOCZał.nr 5 podwykonawcy.doc
DOCZał.nr 6 zobowiązanie.doc
PDFZał.nr 7 - wzór umowy.pdf

Opis przedmiotu zamówienia:
PDFOpis przedmiotu zamówienia cz.A.pdf
PDFZał. nr 1 do Opisu przedmiotu zamówienia część A.pdf
PDFOpis przedmiotu zamówienia cz.B.pdf
PDFzałączniki do Opisu przedmiotu zamówienia cz.B.pdf

Zmiana treści SIWZ:
PDFzmiana treści SIWZ 1 07.11.2014r..pdf
PDFzał.nr 3 Opisu przedmiotu zamówienia cz.B - po zmianie.pdf

Metryczka
  • opublikowano:
    przez: Witold Kuriata
Dane jednostki:

Urząd Miejski w Niemodlinie
49-100 Niemodlin
ul. Bohaterów Powstań Śląskich 37

Dane kontaktowe:

tel.: 774606295
fax: 774606260
e-mail: um@niemodlin.pl
strona www: niemodlin.pl

Nasza strona używa plików cookies. Przeczytaj politykę prywatności
×