NIEMODLIN ZAPRASZA - odkryj nasze atrakcje FILM - Podsumowanie 2016 roku - FILM - Materiały filmowe z Niemodlina - Niemodlin, oficjalna strona na Facebooku - polub stronę!  

Burmistrz Niemodlina ogłasza przetarg nieograniczony

27-11-2014

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego o wartości nie przekraczającej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zmianami)
- zwanej dalej "ustawą Pzp" na wykonanie zamówienia pn:

„Dowóz uczniów do szkół na terenie Gminy Niemodlin wraz z zapewnieniem opieki w czasie przewozu”

Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej
PDFzawiadomienie - str.pdf

Ogłoszenie o zamówieniu
PDFogłoszenie.pdf

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (tzw. SIWZ)
PDFSIWZ - dowóz uczniów do szkół.pdf

Załączniki do SIWZ:
DOCzał. Nr 1 - FORMULARZ OFERTY.doc
DOCzał. Nr 2 - OŚWIADCZENIE spełnianie warunków.doc
DOCzał. Nr 3 - OŚWIADCZENIE brak wykluczenia.doc
DOCzał. Nr 4 - WYKAZ OSÓB.doc
DOCzał. Nr 5 - WYKAZ SPRZĘTU.doc
DOCzał. Nr 6 - PODWYKONAWCY.doc
PDFzał. Nr 7 - WZÓR UMOWY.pdf
DOCzał. Nr 8 - ZOBOWIĄZANIE INNEGO PODMIOTU.doc
DOCzał. Nr 9 - WYKAZ USŁUG.doc
PDFzał. Nr 10 - Rozkład jazdy trasa 1.pdf
PDFzał. Nr 11 - Rozkład jazdy trasa 2.pdf
PDFzał. Nr 12 - Rozkłady jazdy trasa 3.pdf
PDFzał. Nr 13 - Rozkłady jazdy trasa 4.pdf
PDFzał. Nr 14 - Rozkłady jazdy trasa 5.pdf
PDFzał. Nr 15 - WYKAZ DOJEŻDŻAJĄCYCH.pdf