Zbiórka odpadów wielkogabarytowych w listopadzie i grudniu - sprawdź termin ! - Niemodlin - miasto i gmina na Facebooku - NIEMODLIN ZAPRASZA - odkryj nasze atrakcje FILM - Podsumowanie 2016 roku - FILM - Materiały filmowe z Niemodlina

Dokumenty do pobrania

14-12-2010

PDFroboty w pasie drogowym.pdf

DOCXwniosek o lokalizacje bud. w pasie drogowym.docx

PDFwniosek o wydanie pozwolenia na prace przy zabytku.pdf

PDFwniosek o wydanie zezwolenia na umieszczenie w drodze.pdf

PDFwniosek o wydanie zezwolenia na zajecie pasa drogowego.pdf

Od 24.06.2016 r. obowiązuje nowy wzór  deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Pobierz plik: PDFwzor-deklaracji.pdf


Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Planowania Przestrzennego

DOCwniosek o ustalenie warunków.doc
PDFWniosek o nadanie numeru porządkowego nieruchomości.pdf
PDFRegulamin przeprowadzania przetargów na sprzedaż lub dzierżawę nieruchomości stanowiących własność Gminy Niemodlin oraz rokowań.pdf
PDFWniosek o wypis i wyrys z MPZP.pdf
PDFWniosek zaświadczenie MPZP.pdf
PDFWniosek o wypis i wyrys z MPZP.pdf
PDFWniosek zaświadczenie SUiKZP.pdf


Referat Spraw Obywatelskich
- wszystkie druki i formularze należy drukować na jednej kartce obustronnie:
DOCwniosek-o-zameldowanie.doc
DOCwniosek-o-wymeldowanie.doc
DOCpelnomocnictwo-do-sprawy-zameldowania.doc
DOCpelnomocnictwo-do-sprawy-cofniecia-czynnosci-zameldowania.doc
PDFzgłoszenie wymeldowania z miejsca pobytu stałego.pdf
PDFzgłoszenie wymeldowana z miejsca pobytu czasowego.pdf
PDFzgłoszenie wyjazdu poza granicę RP.pdf
PDFzgłoszenie powrotu z wyjazdu poza granicę RP.pdf
PDFzgłoszenie pobytu stałego.pdf
PDFzgłoszenie pobytu czasowego.pdf
PDFWniosek o wydanie dowodu osobistego.pdf
PDFwniosek o udostępnienie danych z rejestru mieszkańców, rejestru zamieszkania cudzoziemców oraz rejestru Pesel.pdf

Urząd Stanu Cywilnego

PDFPodanie o wydanie odpisu.pdf

Referat Spraw Społecznych i Zdrowia
 

PDFformularze DM.pdf

PDFWZOR_WNIOSKU[1] udost. danych.pdf


Druki dokumentów dotyczących zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych
PDFOświadczenie o wartości sprzedaży napojów alkoholowych.pdf

PDFwniosek o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.pdf 

PDFWniosek o wydanie jednorazowego zezwolenia na sprzedaz napojów alkoholowych.pdfPDFzałacznik do wniosku 1.pdf

PDFWniosek o dokonanie wpisu do ewidencji innych obiektów świadczących usługi hotelarskie.pdf

Teleopieka domowa

  1. PDFUmowa o świadczenie usługi Telefonicznej Opieki Domowej.pdf
  2. PDFKarta Informacyjna Podopiecznego.pdf
  3. PDFRegulamin usługi Telefonicznej Opieki Domowej.pdf
  4. ULOTKA  INFORMACYJNA - DOCTeleopieka w Gminie Niemodlin.doc