Zapraszamy do obejrzenia filmu: Gmina Niemodlin w 2021 roku, inwestycje i wydarzenia, podsumowanie roku - NIEMODLIN ZAPRASZA - odkryj nasze atrakcje FILM - Materiały filmowe z Niemodlina

Dokumenty do pobrania

14-12-2010

Wydział Inwestycji i Gospodarki Komunalnej:

DOCXWzór wniosku umieszczenie urządzeń w pasie drogowym drogi wewnętrznej.docx
DOCXWzór wniosku zajęcie pasa drogowego drogi gminnej wewnetrznej.docx
DOCXwzór wniosku zajecie pasa drogowego drogi publicznej.docx
DOCXwniosek o lokalizację inwestycji w pasie drogowym.docx
DOCXWzór wniosku umieszczenie urządzeń w pasie drogowym drogi publicznej.docx

 

Wydział Podatków, Opłat i Egzekucji:

Od 01.01.2021 r. obowiązuje nowy wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi:

PDFDo- 1 DEKLARACJA .pdf


Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Planowania Przestrzennego:

PDFwniosek o ustalenie warunków zabudowy lub inwestycji celu publicznego.pdf
PDFwniosek nadanie numeracji porządkowej.pdf
PDFRegulamin dzierżawa 2018 gospodarka nieruch..pdf

PDFRegulamin sprzedaż 2018 gosp. nieruch..pdf
DOCWniosek wypis i wyrys z Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego.doc
DOCWniosek zaświadczenie z Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego.doc
DOCWniosek zaświadczenie Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego.doc
PDFWniosek o wypis i wyrys SUiKZP.pdf
DOCWniosek zaświadczenie o zgodności zamierzonego sposobu zagospodarowania z MPZP.doc
DOCWniosek o przeniesienie decyzji o warunkach zabudowy.doc
PDFwniosek - dzierżawa.pdf


Referat Spraw Obywatelskich:
- wszystkie druki i formularze należy drukować na jednej kartce obustronnie:
DOCwniosek-o-zameldowanie.doc
DOCwniosek-o-wymeldowanie.doc
DOCpelnomocnictwo-do-sprawy-zameldowania.doc
DOCpelnomocnictwo-do-sprawy-cofniecia-czynnosci-zameldowania.doc
PDFFormularz zgłoszenia pobytu stałego.pdf
PDFFormularz zgłoszenia pobytu czasowego.pdf
PDFFormularz zgłoszenia wyjazdu za granice RP.pdf
PDFFormulaez zgłoszenia powrotu z wyjazdu poza granice RP.pdf
PDFFormularz zgłoszenia wymeldowania z pobytu czasowego.pdf
PDFFormularz zgłoszenia wymeldowania z miejsca pobytu stałęgo.pdf
PDFwniosek o wydanie dowodu osobistego.pdf
PDFwniosek o udostępnienie danych z rejestru mieszkańców oraz rejestru Pesel.pdf
PDFoświadczenie właściciela zameldowanie przez e-Puap.pdf

 

Urząd Stanu Cywilnego:

PDFPodanie o wydanie odpisu.pdf

 

Wydział Rolnictwa i Ochrony Środowiska:
DOCXRODO.docx
PDFwzor-deklaracji.pdf
Wniosek o szacowanie szkód spowodowanych przez zwierzynę - DOCXWniosek-o-oszacowanie-szkód-.docx
Zawiadomienie o planowanym zbiorze - DOCZawiadomienie-o-planowanym-zbiorze.doc

 

Referat Spraw Społecznych i Zdrowia
PDFOświadczenie o wartości sprzedaży napojów alkoholowych.pdf
PDFwniosek o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.pdf
DOCXwniosek-o-wydanie-jednorazowego-zezwolenia-na-sprzedaz-napojow-alkoholowych.docx
PDFwniosek-o-wydanie-jednorazowego-zezwolenia-na-sprzedaz-napojow-alkoholowych.pdf
PDFWniosek o dokonanie wpisu do ewidencji innych obiektów świadczących usługi hotelarskie.pdf
DOCXWniosek o wydanie - zmianę zezwolenia.docx

Wydział Organizacyjny:

PDFZarządzenie Patronat.pdf
PDFZałącznik nr 1 patronat.pdf
DOCXZałącznik nr 1 patronat.docx
PDFZałącznik nr 2 patronat.pdf
DOCXZałącznik nr 2 patronat.docx