- NIEMODLIN ZAPRASZA - odkryj nasze atrakcje FILM - Materiały filmowe z Niemodlina

Dokumenty do pobrania

14-12-2010

Wydział Inwestycji i Gospodarki Komunalnej:

DOCXWzór wniosku umieszczenie urządzeń w pasie drogowym drogi wewnętrznej.docx (18,15KB)
DOCXWzór wniosku zajęcie pasa drogowego drogi gminnej wewnetrznej.docx (17,49KB)
DOCXwzór wniosku zajecie pasa drogowego drogi publicznej.docx (18,05KB)
DOCXwniosek o lokalizację inwestycji w pasie drogowym.docx (15,05KB)
DOCXWzór wniosku umieszczenie urządzeń w pasie drogowym drogi publicznej.docx (19,58KB)

 

Wydział Podatków, Opłat i Egzekucji:

Od 01.01.2021 r. obowiązuje nowy wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi:

PDFDo- 1 DEKLARACJA.pdf (177,99KB)

Formularze podatkowe do pobrania:
https://www.podatki.gov.pl/podatki-i-oplaty-lokalne/formularze/ 


Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Planowania Przestrzennego:

PDFWniosek_o_wydanie_zaświadczenia_potwierdzającego_nadanie_numeru_porządkowego.pdf (280,22KB)
PDFwniosek-o-ustalenie-lokalizacji-inwestycji-celu-publicznego-albo-warunkow-zabudowy PDF.pdf (398,53KB) , DOCXwniosek-o-ustalenie-lokalizacji-inwestycji-celu-publicznego-albo-warunkow-zabudowy.docx (80,20KB)
PDFwniosek nadanie numeracji.pdf (86,89KB)
PDFRegulamin dzierżawa 2018 gospodarka nieruch..pdf (2,97MB)

PDFRegulamin sprzedaż 2018 gosp. nieruch..pdf (2,50MB)
DOCWniosek wypis i wyrys z Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego.doc (31,50KB)
DOCwniosek-zaswiadczenie-z-miejscowego-planu-zagospodarowania-przestrzennego2.doc (32,50KB)
DOCwniosek-zaswiadczenie-studium-uwarunkowan-i-kierunkow-zagospodarowania-przestrzennego.doc (33,50KB)
PDFWniosek o wypis i wyrys SUiKZP.pdf (284,29KB)
DOCWniosek zaświadczenie o zgodności zamierzonego sposobu zagospodarowania z MPZP.doc (32,00KB)
DOCWniosek o przeniesienie decyzji o warunkach zabudowy.doc (29,00KB)
PDFwniosek - dzierżawa.pdf (171,29KB)
PDFWniosek- obszar rewitalizacji.pdf (194,44KB)


Referat Spraw Obywatelskich:
- wszystkie druki i formularze należy drukować na jednej kartce obustronnie:
DOCwniosek-o-zameldowanie.doc (32,00KB)
DOCwniosek-o-wymeldowanie.doc (30,00KB)
DOCpelnomocnictwo-do-sprawy-zameldowania.doc (26,00KB)
DOCpelnomocnictwo-do-sprawy-cofniecia-czynnosci-zameldowania.doc (25,50KB)
PDFFormularz zgłoszenia pobytu stałego.pdf (1,31MB)
PDFFormularz zgłoszenia pobytu czasowego.pdf (1,38MB)
PDFFormularz zgłoszenia wyjazdu za granice RP.pdf (1,15MB)
PDFFormulaez zgłoszenia powrotu z wyjazdu poza granice RP.pdf (1,06MB)
PDFFormularz zgłoszenia wymeldowania z pobytu czasowego.pdf (1,15MB)
PDFFormularz zgłoszenia wymeldowania z miejsca pobytu stałęgo.pdf (1,06MB)
PDFwniosek o wydanie dowodu osobistego.pdf (1,23MB)
PDFwniosek o udostępnienie danych z rejestru mieszkańców oraz rejestru Pesel.pdf (208,99KB)
PDFoświadczenie właściciela zameldowanie przez e-Puap.pdf (227,71KB)

 

Urząd Stanu Cywilnego:

PDFPodanie o wydanie odpisu.pdf (118,32KB)

 

Wydział Rolnictwa i Ochrony Środowiska:
DOCXRODO.docx (13,19KB)
PDFwzor-deklaracji.pdf (186,89KB)
Wniosek o szacowanie szkód spowodowanych przez zwierzynę - DOCXWniosek-o-oszacowanie-szkód-.docx (12,77KB)
Zawiadomienie o planowanym zbiorze - DOCZawiadomienie-o-planowanym-zbiorze.doc (29,00KB)

 

Referat Spraw Społecznych i Zdrowia
PDFOświadczenie o wartości sprzedaży napojów alkoholowych.pdf (873,33KB)
PDFwniosek o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.pdf (320,59KB)
DOCXwniosek-o-wydanie-jednorazowego-zezwolenia-na-sprzedaz-napojow-alkoholowych.docx (56,73KB)

PDFzał. do wniosku o wydan. jed. zezwolenia na sprzedaz alkoholu.pdf (61,00KB)

DOCXzałacznik do wniosku o wydan. jednarozowego zezw. na sprzed. alkoholu.docx (17,19KB)
PDFwniosek-o-wydanie-jednorazowego-zezwolenia-na-sprzedaz-napojow-alkoholowych.pdf (119,95KB)
PDFWniosek o dokonanie wpisu do ewidencji innych obiektów świadczących usługi hotelarskie.pdf (548,13KB)
DOCXWniosek o wydanie - zmianę zezwolenia.docx (25,38KB)

Wydział Organizacyjny:

PDFZarządzenie Patronat.pdf (113,35KB)
PDFZałącznik nr 1 patronat.pdf (137,55KB)
DOCXZałącznik nr 1 patronat.docx (35,97KB)
PDFZałącznik nr 2 patronat.pdf (95,40KB)
DOCXZałącznik nr 2 patronat.docx (17,85KB)