- NIEMODLIN ZAPRASZA - odkryj nasze atrakcje FILM - Materiały filmowe z Niemodlina

Najlepsi uczniowie nagrodzeni

22-06-2011

STATUETKI ROZDANE !!!

W dniu 20 czerwca 2011 r. w Ośrodku Kultury odbyło się spotkanie Burmistrza Niemodlina – Mirosława Stankiewicza z najlepszymi absolwentami szkół podstawowych i gimnazjum w roku szkolnym 2010/2011 oraz zwycięzcami konkursów przedmiotowych i najlepszymi sportowcami w gminie.
W uroczystości uczestniczyli Radni Rady Miejskiej na czele z Przewodniczącym Rady Miejskiej w Niemodlinie – Panem Mariuszem Nieckarzem, dyrektorzy szkół i przedszkoli, nauczyciele oraz rodzice uczniów wyróżnionych.

Szczególne podziękowania i gratulacje otrzymali najlepsi absolwenci szkół podstawowych i gimnazjum oraz ich rodzice.
Oto uczniowie, których określono mianem „Najlepsi z najlepszych”:
1. Paulina Żmuda uczennica Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 1 w Niemodlinie,
2. Tomasz Zwarycz uczeń Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 2 w Niemodlinie,
3. Joanna Jabłońska uczennica Publicznej Szkoły Podstawowej w Graczach,
4. Paulina Dec uczennica Publicznej Szkoły Podstawowej w Grabinie,
5. Jakub Kaliciński uczeń Publicznej Szkoły Podstawowej w Rogach,
6. Joanna Kociołek uczennica Publicznego Gimnazjum w Graczach.
 

Są to uczniowie, którzy w wyniku klasyfikacji końcoworocznej uzyskali z obowiązkowych zajęć edukacyjnych najwyższą średnią ocen, najwyższą ocenę z zachowania oraz znaczącą ilość punktów ze sprawdzianu lub egzaminu gimnazjalnego.
Spotkanie w Ośrodku Kultury było również podsumowaniem zmagań konkursowych na terenie Gminy Niemodlin dla uczniów szkół podstawowych oraz gimnazjalnych.
Uczniowie naszych szkół przystąpili do 14 konkursów przedmiotowych koordynowanych przez gminę. Udział w konkursie wzięło łącznie 126 uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych, którzy przygotowywali się pod czujnym okiem swoich nauczycieli.
Współzawodnictwo uczniów dało szansę przede wszystkim rozwijaniu zainteresowań, zamiłowań, a także przyczyniło się do pogłębienia zdobytej dotychczas wiedzy.
Z ogólnej liczby 948 uczniów realizujących obowiązek szkolny w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Niemodlin, 99 uczniów szkół podstawowych i Gimnazjum w Graczach dostąpiło zaszczytu uczestniczenia wraz ze swoimi rodzicami w spotkaniu i odebrało z rąk Pana Burmistrza i Przewodniczącego Rady Miejskiej podziękowania i listy gratulacyjne za uzyskane sukcesy i wysokie osiągnięcia w konkursach i olimpiadach.

Podczas uroczystego spotkania Pan Burmistrz gratulował wszystkim wyróżnionym i nagrodzonym oraz życzył słonecznego i zdrowego odpoczynku w czasie wakacji.
 wręczenie statuetki.jpeg