- NIEMODLIN ZAPRASZA - odkryj nasze atrakcje FILM - Materiały filmowe z Niemodlina

Nabór wniosków o dofinansowanie przez LGR Opolszczyzna

04-07-2011
Program Operacyjny „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013”
Zarząd Województwa Opolskiego
na wniosek Lokalnej Grupy Rybackiej (LGR) „Opolszczyzna” działającej na terenie gmin:
Lasowice Wielkie, Lewin Brzeski, Murów, Niemodlin, Ozimek, Pokój, Popielów, Świerczów, Tułowice, Turawa, Zębowice informuje o możliwości składania wniosków o dofinansowanie dla sektora publicznego w ramach środka 4.1 Rozwój obszarów zależnych od rybactwa, Programu Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013”
na następujące rodzaje operacji:
 
·         wzmocnienie konkurencyjności i utrzymanie atrakcyjności obszarów zależnych od rybactwa
/limit dostępnych środków w ramach naboru wynosi 1 592 209,15 złotych/;
·         ochrona środowiska i dziedzictwa przyrodniczego na obszarach zależnych od rybactwa w celu utrzymania jego atrakcyjności oraz przywracaniu potencjału produkcyjnego sektora rybactwa, w przypadku jego zniszczenia w wyniku klęski żywiołowej
/limit dostępnych środków w ramach naboru wynosi 184 927,15 złotych/.
 
Termin składania wniosków: od 1.08.2011 r. do 29.09.2011 r.
 
Miejsce składania wniosków :
Biuro Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka „Opolszczyzna”, plac Kopernika 5/3, 45-040 Opole, I piętro, w dni robocze od poniedziałku od piątku w godzinach od 7.30  do 15.30 z wyłączeniem dnia 15.08.2011r.
 
Tryb składania wniosków:
Wnioski wraz z załącznikami należy składać na odpowiednich formularzach.
Wnioski należy składać bezpośrednio ( tj. osobiście) w miejscu i terminie wskazanym w ogłoszeniu.
 
Szczegółowe informacje o zasadach przygotowania i składania wniosków oraz:
·         wzór wniosku o dofinansowanie;
·         wykaz dokumentów, które dołącza się do wniosku o dofinansowanie;
·         kryteria wyboru operacji przez LGR określone w Lokalnej Strategii Rozwoju Obszarów Rybackich;
 
są dostępne w siedzibach oraz na stronach internetowych następujących instytucji:
·         Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego – www.opolskie.pl
·         Lokalnej Grupy Rybackiej „Opolszczyzna” – www.lgropolszczyzna.com
 
Wszelkie dodatkowe informacje można uzyskać od pracowników biura Lokalnej Grupy Rybackiej „Opolszczyzna”, pl. Kopernika 5/3, 45-040 Opole, nr tel. 77 403 31 72 lub drogą elektroniczną: kontakt.lgropolszczyzna@gmail.com
 

DOCLGR_ogłoszenie_nabór.doc (117,50KB)