- NIEMODLIN ZAPRASZA - odkryj nasze atrakcje FILM - Materiały filmowe z Niemodlina

Złoty Sokół dla Stowarzyszenia Przyjaciół Ziemi Dolińskiej w Niemodlinie

19-07-2011

Złoty Sokół dla Stowarzyszenia Przyjaciół Ziemi Dolińskiej w Niemodlinie
 

Z okazji 93. rocznicy Odzyskania przez Polskę Niepodległości w Ośrodku Kultury w Niemodlinie, w przeddzień Narodowego Święta Niepodległości, odbyła się uroczysta sesja Rady Miejskiej w Niemodlinie.
 

Na widowni zasiedli m.in. Mirosław Stankiewicz – Burmistrz Niemodlina, Zastępca Burmistrza – Bartłomiej Kostrzewa, Ksiądz Dziekan Jerzy Chyłek, radny powiatowy Edward Jędra, kombatanci, radni Rady Miejskiej w Niemodlinie, dyrektorzy placówek oświatowych, sołtysi i mieszkańcy gminy Niemodlin. Specjalnymi gośćmi byli nominowani do statuetki Złotego Sokoła: Teresa Adamczyk – dyrektor Samorządowego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Niemodlinie oraz przedstawiciele Stowarzyszenia Przyjaciół Ziemi Dolińskiej w Niemodlinie, z prezesem Zbigniewem Jagielnickim na czele.
Sesję otworzył Przewodniczący Rady Miejskiej w Niemodlinie Mariusz Nieckarz. W związku z kolejną rocznicą Odzyskania przez Polskę Niepodległości, zastanawiał się m.in. na tym jak dziś być patriotą:
„Myślę, że należałoby powrócić do rzeczy podstawowych i niezbędnych, takich jak szacunek dla symboli narodowych. Nasze zadanie to wychować młode pokolenie w duchu patriotycznym, przekazywać i kultywować w domach nasze tradycje narodowe, mówić o bohaterach minionych wieków, razem świętować i przypominać sobie, że narodem jesteśmy wielkim. To od nas zależy jaki szacunek do nas, do Ojczyzny będę mieli młodzi ludzie” – przekonywał.
Z pewnością o szacunku młodych ludzi dla Ojczyzny świadczy program artystyczny, który tego dnia przedstawił zespół teatralny przy Szkole Podstawowej nr 2 w Niemodlinie „Klapa” pod kierownictwem Ewy Bardon – Lewandowskiej. W widowisku słowno-muzycznym młodzi aktorzy przekonywująco pokazali trudną drogę do wolności, jaką przeszedł naród Polski. W nagrodę za przygotowanie przedstawienia jego twórcy otrzymali zasłużone, gromkie brawa publiczności.
Przy okazji Święta Niepodległości Przewodniczący Rady Miejskiej w Niemodlinie ogłosił również nazwiska pracowników Gminy Niemodlin, których Prezydent RP Bronisław Komorowski odznaczył złotymi medalami za długoletnią służbę. Są to: Teresa Bielicz, Mirosława Dziatkowiak, Jadwiga Janik, Anna Jędrzejewska, Danuta Wołowiec i Tadeusz Ziółkowski. O ich odznaczenie wystąpił z wnioskiem do Wojewody Opolskiego Burmistrz Niemodlina Mirosław Stankiewicz.
W drugiej części uroczystości, w Ośrodku Kultury w Niemodlinie, nastąpiło uroczyste wręczenie statuetki Złotego Sokoła.
„Idea Złotego Sokoła powstała cztery lata temu, w roku 2007 Rada Miejska w Niemodlinie podjęła uchwałę w sprawie ustanowienia tego zaszczytnego wyróżnienia.” – przypominał ze sceny Burmistrz Niemodlina – Mirosław Stankiewicz.
- „W skład Kapituły, dokonującej wyboru nominowanych i laureatów, wchodzi burmistrz, zastępca burmistrza, przewodniczący Rady Miejskiej, radni Rady Miejskiej wskazani przez tę radę, a także laureaci z poprzedniego roku. Kapituła działa w oparciu o regulamin i w ostateczności przeprowadza głosowanie dokonując wyboru jednej wskazanej instytucji bądź osoby.”
Laureatem statuetki Złotego Sokoła w 2011 roku decyzją wielkiej Kapituły zostało Stowarzyszenie Przyjaciół Ziemi Dolińskiej w Niemodlinie. Jak napisano w uzasadnieniu wniosku o wyróżnienie statuetką Złotego Sokoła:
„Stowarzyszenie Przyjaciół Ziemi Dolińskiej jest jedną z najprężniej działających organizacji pozarządowych na terenie Gminy Niemodlin. Stowarzyszenie utrzymuje stały kontakt z mniejszością na Ukrainie, w szczególności z Polakami zamieszkującymi Dolinę, Kałusz i Bolechów. Dzięki zaangażowaniu członków Stowarzyszenia organizowane są wyjazdy, koncerty i inne wydarzenia zbliżające do siebie dwa bratnie narody. Dzięki tym wieloletnim kontaktom miastem partnerskim Niemodlina jest Dolina, z którego pochodzi wielu Niemodlinian.”
Prezes Stowarzyszenia Zbigniew Jagielnicki, który odbierał statuetkę z rąk burmistrza Niemodlina, nie krył wzruszenia decyzją Kapituły:
„Jestem tak wzruszony, że dosłownie odebrało mi mowę. Cała nasza praca, m.in., by przywrócić świetność kościołom polski w Dolinie, Kałuszu i Bolechowie, trwała wiele lat. Przy pomocy Senatu Rzeczpospolitej, władz Niemodlina, księdza Krzysztofa Panasowca, udało się wyremontować trzy kościoły w Dolinie, Kałuszu i Bolechowie. Co roku dbamy także o to, by dzieci polskie z Doliny mogły przyjeżdżać na kolonie do Polski, organizujemy wycieczki na Ukrainę. Cieszę się, ze nasza praca została dziś doceniona, za co bardzo dziękuję.”
Na zakończenie uroczystości dla wszystkich gości zaśpiewała, znakomita wokalistka, Magdalena Krzemień.
 

Katarzyna Knieja
 

 DSC_8868.jpeg
DSC_8913.jpeg
dyrektor SZOZ Teresa Adamczyk.jpeg
laureaci Złotego Sokoła z przewoniczącym RM i burmistrzem Niemodlina.jpeg
uczniowie SzkołyPodstawowej nr 2 w Niemodlinie w cześci artystycznej.jpeg
Zarząd Stowarzyszenia Przyjaciół Ziemi Dolinskiej w Niemodlinie ze statuetka Złotego Sokoła.jpeg